Intek kreeg bijna 2,5 miljoen euro via het kmo-fonds ARKimedes voor een project dat niet bestaat. Het ARKimedes-fonds is in feite een dakfonds voor enkele tientallen fondsen - genaamd Arkiv's - beheerd door specialisten in private equity. De investering in Intek gebeurde oorspronkelijk door KBC Arkiv. Na de financiële crisis moest KBC een aantal activiteiten afsplitsen van de Europese Commissie ter compensatie van de gekregen staatssteun. KBC Arkiv kwam zo in handen van Kebek Private Equity en werd omgedoopt tot Kebek Arkiv.

Geld recupereren

"Intek is vijf jaar geleden failliet gegaan", zegt Gerd Smeets van KeBek Private Equity. "De fraude is bij dat faillissement aan het licht gekomen. KBC heeft dan een rechtszaak tegen de zaakvoerders ingespannen en er is nu ook een veroordeling. De feiten dateren van lang voor wij erbij betrokken geraakten. Arkiv is voor ons maar een klein deel van onze activiteiten." Smeets zegt dat KeBek zijn uiterste best zal blijven doen om een deel van dat geld te recupereren, maar voegt er meteen aan toe dat hij zich daar niet al te veel illusies over maakt.

De woordvoerder van het parket bevestigt dat de zaakvoerders Luc L. en David M. veroordeeld zijn, samen met drie andere personen. Voor de twee zaakvoerders luidde het verdict: twee jaar gevangenis en een geldboete van 12.000 euro. "De twee hoofdbeklaagden werden ook veroordeeld tot terugbetaling van het geld (iets minder dan 2,5 miljoen euro, nvdr). De overige drie werden daartoe niet veroordeeld", zegt Jennifer Vanderputten, woordvoerster van het parket.

Waarde van ARKimedes-aandelen

Intek is lang niet de enige reden waarom een ARKimedes-aandeel eind juni nog maar 75,01 euro waard was, tegenover een startwaarde van 250 euro. KeBek ARKIV - het slachtoffer van de oplichting - was bij de laatste kwartaalrapportering goed voor een minwaarde van 11,75 euro per Arkimedes-aandeel. Er waren nog drie Arkiv's met grotere papieren verliezen. De waardedaling van het ARKimedes-aandeel is volgens de jongste kwartaalrapportering vooral te wijten aan "voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen". In totaal goed voor 87,47 euro per aandeel.

"De exits uit bedrijven leverden de Arkiv's tot nu toe 27,6 miljoen euro op. Omdat die opbrengsten tot nu toe via kapitaalverminderingen - in plaats van via dividenden - werden uitgekeerd, kunnen we die niet boeken in de resultatenrekening", nuanceert Jan Alexander, businessmanager van ARKimedes. "Alle Arkiv's werken momenteel aan exits, zodat de uiteindelijk minwaarde eind 2018 milder zal zijn."

Het ARKimedes-fonds werd op 8 juni 2005 opgericht door ARKimedes Management en de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) met een startkapitaal van 1,2 miljoen euro. In september 2005 haalde het fonds 110 miljoen euro op bij kleine beleggers met een gewestwaarborg. De Belgische particulieren tekenden voor 75 miljoen euro in op aandelen met een looptijd tot eind 2018 en voor 35 miljoen euro op obligaties met een looptijd tot eind 2017. De aandelen genieten bij de ontbinding van het fonds een waarborg van 90 procent van de uitgifteprijs en de obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming. De aandeelhouder kon de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van 35 procent van zijn inleg, met een maximum van 875 euro per persoon. De obligatiehouder krijgt elk jaar een coupon van 3,45 procent.

Wat het ARKimedes-fonds eind 2018 tekortkomt om de beleggers terug te betalen, moet de Vlaamse overheid bijpassen. "De Vlaamse overheid heeft die investering al na minder dan één jaar terugverdiend", zegt Alexander. "Dat heeft onderzoek van UGent en Vlerick uitgewezen. Het ARKimedes-fonds investeerde in totaal 112,5 miljoen euro. Voor elke euro van ARKimedes konden bedrijven 7 euro extra privaat kapitaal aantrekken. Alle bedrijven in het ARKimedes-fonds hebben samen 1013 duurzame jobs gecreëerd in Vlaanderen. Elke hightechjob levert gemiddeld vier extra banen op. In totaal zijn er naar schatting 5065 jobs bijgekomen. De gemiddelde kosten per werknemer die werkloos wordt zijn 33.443 euro per jaar. Het totale kostenplaatje van de werklozen in Vlaanderen zou zonder ARKimedes een pak hoger liggen."

ARKimedes-aandelen kopen op Openbare Veiling

Beleggers kunnen vandaag ARKimedes-aandelen kopen en verkopen op de Openbare Veiling van Euronext Brussel. Vorige week dinsdag verhandelden daar 23 effecten tegen 197,10 euro per stuk. Wie vandaag zo'n aandeel op de kop kan tikken, doet een goede zaak. Eind 2018 krijgt u 225 euro terug. "De waarborg van het Vlaamse Gewest hangt aan het aandeel vast, niet aan de aandeelhouder", bevestigde een bankier.

De meeste brokers rekenen voor transacties op de Openbare Veiling wel meer kosten aan dan voor transacties op de Brusselse beurs. De liquiditeit is erg beperkt. Het is sowieso verstandig om met limietorders te werken en het reglement van de orderuitvoering van uw bankier vooraf te raadplegen.

Wie al aandelen of obligaties van ARKimedes bezit, houdt die sowieso het beste bij tot de vervaldag. Op de vervaldag krijgen aandeelhouders 90 procent van hun inleg en obligatiehouders 100 procent. Als u die effecten vandaag verkoopt, moet u een fiks verlies doorslikken.

Intek kreeg bijna 2,5 miljoen euro via het kmo-fonds ARKimedes voor een project dat niet bestaat. Het ARKimedes-fonds is in feite een dakfonds voor enkele tientallen fondsen - genaamd Arkiv's - beheerd door specialisten in private equity. De investering in Intek gebeurde oorspronkelijk door KBC Arkiv. Na de financiële crisis moest KBC een aantal activiteiten afsplitsen van de Europese Commissie ter compensatie van de gekregen staatssteun. KBC Arkiv kwam zo in handen van Kebek Private Equity en werd omgedoopt tot Kebek Arkiv."Intek is vijf jaar geleden failliet gegaan", zegt Gerd Smeets van KeBek Private Equity. "De fraude is bij dat faillissement aan het licht gekomen. KBC heeft dan een rechtszaak tegen de zaakvoerders ingespannen en er is nu ook een veroordeling. De feiten dateren van lang voor wij erbij betrokken geraakten. Arkiv is voor ons maar een klein deel van onze activiteiten." Smeets zegt dat KeBek zijn uiterste best zal blijven doen om een deel van dat geld te recupereren, maar voegt er meteen aan toe dat hij zich daar niet al te veel illusies over maakt.De woordvoerder van het parket bevestigt dat de zaakvoerders Luc L. en David M. veroordeeld zijn, samen met drie andere personen. Voor de twee zaakvoerders luidde het verdict: twee jaar gevangenis en een geldboete van 12.000 euro. "De twee hoofdbeklaagden werden ook veroordeeld tot terugbetaling van het geld (iets minder dan 2,5 miljoen euro, nvdr). De overige drie werden daartoe niet veroordeeld", zegt Jennifer Vanderputten, woordvoerster van het parket.Intek is lang niet de enige reden waarom een ARKimedes-aandeel eind juni nog maar 75,01 euro waard was, tegenover een startwaarde van 250 euro. KeBek ARKIV - het slachtoffer van de oplichting - was bij de laatste kwartaalrapportering goed voor een minwaarde van 11,75 euro per Arkimedes-aandeel. Er waren nog drie Arkiv's met grotere papieren verliezen. De waardedaling van het ARKimedes-aandeel is volgens de jongste kwartaalrapportering vooral te wijten aan "voorzichtigheidshalve aangelegde waardeverminderingen". In totaal goed voor 87,47 euro per aandeel. "De exits uit bedrijven leverden de Arkiv's tot nu toe 27,6 miljoen euro op. Omdat die opbrengsten tot nu toe via kapitaalverminderingen - in plaats van via dividenden - werden uitgekeerd, kunnen we die niet boeken in de resultatenrekening", nuanceert Jan Alexander, businessmanager van ARKimedes. "Alle Arkiv's werken momenteel aan exits, zodat de uiteindelijk minwaarde eind 2018 milder zal zijn."Het ARKimedes-fonds werd op 8 juni 2005 opgericht door ARKimedes Management en de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) met een startkapitaal van 1,2 miljoen euro. In september 2005 haalde het fonds 110 miljoen euro op bij kleine beleggers met een gewestwaarborg. De Belgische particulieren tekenden voor 75 miljoen euro in op aandelen met een looptijd tot eind 2018 en voor 35 miljoen euro op obligaties met een looptijd tot eind 2017. De aandelen genieten bij de ontbinding van het fonds een waarborg van 90 procent van de uitgifteprijs en de obligaties genieten 100 procent kapitaalbescherming. De aandeelhouder kon de eerste vier jaar aanspraak maken op een belastingkrediet van 35 procent van zijn inleg, met een maximum van 875 euro per persoon. De obligatiehouder krijgt elk jaar een coupon van 3,45 procent.Wat het ARKimedes-fonds eind 2018 tekortkomt om de beleggers terug te betalen, moet de Vlaamse overheid bijpassen. "De Vlaamse overheid heeft die investering al na minder dan één jaar terugverdiend", zegt Alexander. "Dat heeft onderzoek van UGent en Vlerick uitgewezen. Het ARKimedes-fonds investeerde in totaal 112,5 miljoen euro. Voor elke euro van ARKimedes konden bedrijven 7 euro extra privaat kapitaal aantrekken. Alle bedrijven in het ARKimedes-fonds hebben samen 1013 duurzame jobs gecreëerd in Vlaanderen. Elke hightechjob levert gemiddeld vier extra banen op. In totaal zijn er naar schatting 5065 jobs bijgekomen. De gemiddelde kosten per werknemer die werkloos wordt zijn 33.443 euro per jaar. Het totale kostenplaatje van de werklozen in Vlaanderen zou zonder ARKimedes een pak hoger liggen."