In de acht maanden nadat de maatregel 'Springplank naar zelfstandige' op 1 oktober 2016 werd doorgevoerd, maakten al 2.103 werkzoekenden in Vlaanderen er gebruik van. In totaal dienden 2.185 werkzoekenden een aanvraag in bij de RVA. Daarvan werden er 82 geweigerd., blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld).

De maatregel maakt het werkzoekenden mogelijk om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige gedurende 12 maanden het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden.

Voorwaarden

Er gelden wel een aantal voorwaarden die gelijktijdig vervuld moeten zijn. Zo moet de aangifte van de zelfstandige nevenactiviteit gebeuren voor het begin ervan, mag de nevenactiviteit niet als hoofdberoep worden uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar, en zijn activiteiten als loontrekkende of als artiest niet toegelaten.

Er gelden ook limieten voor wat de inkomsten betreft. Zo zal het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,09 euro overschrijdt.

Het aantal aanvragen voor de sprong op de springplank naar een carrière als zelfstandige steeg de afgelopen maanden van 30 in oktober 2016 tot 322 in januari 2017 en 385 in april 2017. In mei was er een terugval tot 369 aanvragen.

VDAB

Op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is een aparte rubriek terug te vinden voor werkzoekenden die interesse hebben om een eigen zaak te starten. Wie interesse toont voor een zelfstandige activiteit krijgt via e-mail of brief meer informatie over ondernemerschaptrajecten met gerichte coaching en ondersteuning. De belangstellende kan onder meer terecht bij een van de circa 40 gespecialiseerde VDAB-bemiddelaars 'zelfstandig ondernemen' die over heel Vlaanderen verspreid zijn.

In de acht maanden nadat de maatregel 'Springplank naar zelfstandige' op 1 oktober 2016 werd doorgevoerd, maakten al 2.103 werkzoekenden in Vlaanderen er gebruik van. In totaal dienden 2.185 werkzoekenden een aanvraag in bij de RVA. Daarvan werden er 82 geweigerd., blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Daniëlle Vanwesenbeeck (Open Vld). De maatregel maakt het werkzoekenden mogelijk om tijdens de uitoefening van een nevenactiviteit als zelfstandige gedurende 12 maanden het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden. Er gelden wel een aantal voorwaarden die gelijktijdig vervuld moeten zijn. Zo moet de aangifte van de zelfstandige nevenactiviteit gebeuren voor het begin ervan, mag de nevenactiviteit niet als hoofdberoep worden uitgeoefend gedurende de afgelopen zes jaar, en zijn activiteiten als loontrekkende of als artiest niet toegelaten. Er gelden ook limieten voor wat de inkomsten betreft. Zo zal het dagbedrag van de werkloosheidsuitkeringen verminderd worden met het deel van het bedrag van het dagelijks inkomen van de nevenactiviteit dat 13,09 euro overschrijdt. Het aantal aanvragen voor de sprong op de springplank naar een carrière als zelfstandige steeg de afgelopen maanden van 30 in oktober 2016 tot 322 in januari 2017 en 385 in april 2017. In mei was er een terugval tot 369 aanvragen. Op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) is een aparte rubriek terug te vinden voor werkzoekenden die interesse hebben om een eigen zaak te starten. Wie interesse toont voor een zelfstandige activiteit krijgt via e-mail of brief meer informatie over ondernemerschaptrajecten met gerichte coaching en ondersteuning. De belangstellende kan onder meer terecht bij een van de circa 40 gespecialiseerde VDAB-bemiddelaars 'zelfstandig ondernemen' die over heel Vlaanderen verspreid zijn.