De meeste starters beginnen aan hun ondernemersavontuur in de bouwsector, met vorig jaar bijvoorbeeld 8610 starters in de categorie 'gespecialiseerde bouwwerkzaamheden'. Met net iets meer dan 5000 nieuwe eet- en drankgelegenheden bedraagt het aantal horecastarters ongeveer evenveel als in 2017 en 2016.
...

De meeste starters beginnen aan hun ondernemersavontuur in de bouwsector, met vorig jaar bijvoorbeeld 8610 starters in de categorie 'gespecialiseerde bouwwerkzaamheden'. Met net iets meer dan 5000 nieuwe eet- en drankgelegenheden bedraagt het aantal horecastarters ongeveer evenveel als in 2017 en 2016.Als we kijken naar de gewesten, dan is Vlaanderen goed voor 57 procent van destarters in 2018, in lijn met zijn gewicht in het bevolkingsaantal van België. Brussel scoort boven zijn gewicht met 13 procent en Wallonië, waar 32 procent van de Belgische bevolking woont, is goed voor slechts 24 procent van de starters. De ontbrekende 5 procent zijn nieuw opgerichte internationale vestigingen.Het is interessant om het aantal nieuwe startersnaast het aantal stopzettingen te leggen. Zo kan je zien of het aantal bedrijven stijgt of daalt. De cijfers over de stopzettingen zijn nog niet honderd procent definitief, maar voorlopig staat de teller op 83.586 stopgezette bedrijven. Dat zijn er ongeveer 30.000 minder dan het aantal starters. We zitten dus nog altijd in een opwaartse trend."Het saldo is ruim positief", zegt Pascal Flisch van Trends Business Information over het verschil tussen het aantal starters en stopzettingen. Hij wijst wel op het nipte verschil in Wallonië, met zo'n tweeduizend meer gestarte dan stopgezette ondernemingen. "De nieuwe internationale vestigingen kennen een mooie groei sinds 2015, maar het waren er toch minder in 2018 dan in 2017. Misschien zijn dat de eerste tekenen van een groeivertraging."De cijfers van het aantal nieuwe starters voor het eerste kwartaal van 2019 zijn ondertussen ook binnen en lijken ook in de richting van een vertraging te wijzen. De eerste drie maanden werden in België 30.201 nieuwe zaken opgericht. Dat zijn er net iets minder dan de 30.722 vorig jaar in het eerste kwartaal. De rest van het jaar zal moeten uitwijzen of het aantal starters dit jaar voor het eerst stagneert na jaren van groei.