Maak een plan. Zorg voor een heldere visie op uw nieuwe werkplekbenadering, met duidelijke targets en voordelen voor het individu, het team en de organisatie.

Bepaal doelstellingen. Voer een managementprogramma in dat uitgaat van het behalen van resultaten, wat managers in staat stelt eenvoudig de gewenste en behaalde objectieven van het virtuele team vast te stellen.

Begrijp hoe uw medewerkers werken. Begrijp goed hoe uw medewerkers te werk gaan. Is dat gestructureerd of juist niet? Welke interactie is er nodig? Met wie moet er worden samengewerkt? Wordt er zelfstandig gewerkt?

Zorg voor regelmatige communicatiemomenten. Geef het goede voorbeeld door met regelmaat vergaderingen in te plannen waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest efficiënte communicatiemiddelen.

Bied voldoende technische ondersteuning. Verzeker u ervan dat uw mobiele werknemers beschikken over een professionele uitrusting en bied hen voldoende ondersteuning.

Bewaak de bedrijfscultuur. Moedig interne kameraadschap aan door momenten te creëren waar collega's elkaar formeel en informeel kunnen ontmoeten, en netwerken kunnen creëren met andere professionals.

Moedig feedback aan. Luister goed naar de behoeften en de moeilijkheden van uw werknemers op het vlak van telewerken. Hun input kan bijdragen tot de invoering van een telewerkprogramma binnen de organisatie.

Bron: Regus

Maak een plan. Zorg voor een heldere visie op uw nieuwe werkplekbenadering, met duidelijke targets en voordelen voor het individu, het team en de organisatie. Bepaal doelstellingen. Voer een managementprogramma in dat uitgaat van het behalen van resultaten, wat managers in staat stelt eenvoudig de gewenste en behaalde objectieven van het virtuele team vast te stellen. Begrijp hoe uw medewerkers werken. Begrijp goed hoe uw medewerkers te werk gaan. Is dat gestructureerd of juist niet? Welke interactie is er nodig? Met wie moet er worden samengewerkt? Wordt er zelfstandig gewerkt? Zorg voor regelmatige communicatiemomenten. Geef het goede voorbeeld door met regelmaat vergaderingen in te plannen waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest efficiënte communicatiemiddelen. Bied voldoende technische ondersteuning. Verzeker u ervan dat uw mobiele werknemers beschikken over een professionele uitrusting en bied hen voldoende ondersteuning. Bewaak de bedrijfscultuur. Moedig interne kameraadschap aan door momenten te creëren waar collega's elkaar formeel en informeel kunnen ontmoeten, en netwerken kunnen creëren met andere professionals. Moedig feedback aan. Luister goed naar de behoeften en de moeilijkheden van uw werknemers op het vlak van telewerken. Hun input kan bijdragen tot de invoering van een telewerkprogramma binnen de organisatie. Bron: Regus