1 Ken de sterktes en zwaktes van uw producten en van uw buitenlandse concurrenten.

2 Ken de noden van uw buitenlandse klanten en bepaal uw prioritaire doelgroepen.

3 Kies hét sterke punt van uw product dat u in uw communicatie naar voren zal schuiven.

4 Bepaal uw doelstellingen: wat wilt u met uw communicatie bereiken?

5 Hou rekening met lokale gewoontes en gebruiken: test uw communicatie voor u ze uitrolt.

Het volledige artikel over internationale marketing en communicatie leest u vandaag in Trends.

1 Ken de sterktes en zwaktes van uw producten en van uw buitenlandse concurrenten.2 Ken de noden van uw buitenlandse klanten en bepaal uw prioritaire doelgroepen.3 Kies hét sterke punt van uw product dat u in uw communicatie naar voren zal schuiven.4 Bepaal uw doelstellingen: wat wilt u met uw communicatie bereiken?5 Hou rekening met lokale gewoontes en gebruiken: test uw communicatie voor u ze uitrolt.Het volledige artikel over internationale marketing en communicatie leest u vandaag in Trends.