Deel de verantwoordelijkheid over uw merk met de klant, want hij maakt het levensvatbaar.
"Benoem voor jezelf de verantwoordelijkheid die je in het leven van de klant en de maatschappij wil nemen. Neem de input van de klant serieus. Nodig hem uit jouw producten mee te innoveren. Laat de klant delen in uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Dat leidt tot een sterker draagvlak voor het merk en een groter begrip van de consument voor successen en tegenslagen."
Het hart van de consument klopt sneller voor merken van vlees en bloed. "Word je bewust van je eigen merkgevoel en straal het uit in je gedrag en communicatie. Zeg de consument niet hoe hij zich bij je merk moet voelen. Toon jouw gevoel voor hem. De consument zal meer vertrouwen hebben in een merk dat zich voor hem openstelt."
Niets achterhouden waar de consument recht op heeft, vergroot uw merkwaarde. "Integreer in je merkcultuur de intentie dat je de consument meerwaarde wil bieden. Hamvraag: hou ik iets achter dat de relatie met de consument kan schaden? Merken en consumenten investeren immers in elkaar, niet in elkaars façade. De consument toont zich authentiek tegenover een authentiek merk."
Op de markt komt u terecht in een ruimte die eerder van de consument is dan van het merk. "Wees je bewust van de ruimte die je hoort in te nemen in de markt. Stap de omgeving van de consument enkel binnen als je er iets aan toe kan voegen. Samen creëer je een veel sterkere, gezamenlijke marktomgeving dan alleen en de consument verbindt zich makkelijker met het merk."

Bron: Chocoweb.be

Deel de verantwoordelijkheid over uw merk met de klant, want hij maakt het levensvatbaar. "Benoem voor jezelf de verantwoordelijkheid die je in het leven van de klant en de maatschappij wil nemen. Neem de input van de klant serieus. Nodig hem uit jouw producten mee te innoveren. Laat de klant delen in uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat leidt tot een sterker draagvlak voor het merk en een groter begrip van de consument voor successen en tegenslagen." Het hart van de consument klopt sneller voor merken van vlees en bloed. "Word je bewust van je eigen merkgevoel en straal het uit in je gedrag en communicatie. Zeg de consument niet hoe hij zich bij je merk moet voelen. Toon jouw gevoel voor hem. De consument zal meer vertrouwen hebben in een merk dat zich voor hem openstelt." Niets achterhouden waar de consument recht op heeft, vergroot uw merkwaarde. "Integreer in je merkcultuur de intentie dat je de consument meerwaarde wil bieden. Hamvraag: hou ik iets achter dat de relatie met de consument kan schaden? Merken en consumenten investeren immers in elkaar, niet in elkaars façade. De consument toont zich authentiek tegenover een authentiek merk." Op de markt komt u terecht in een ruimte die eerder van de consument is dan van het merk. "Wees je bewust van de ruimte die je hoort in te nemen in de markt. Stap de omgeving van de consument enkel binnen als je er iets aan toe kan voegen. Samen creëer je een veel sterkere, gezamenlijke marktomgeving dan alleen en de consument verbindt zich makkelijker met het merk." Bron: Chocoweb.be