Consultant Deloitte ontcijferde de succesformule en vatte die samen in drie vuistregels.

Verhogen van waarde verkiezen boven prijsverlagingen

Zo is de meerderheid van de bedrijfsleiders het eens dat strategieën gericht op het verhogen van waarde meer potentieel bieden voor langetermijnsucces dan strategieën die mikken op prijsverlagingen.

Meer inkomsten verkiezen boven het drukken van de kosten

Strategieën gericht op het verhogen van inkomsten hebben meer kans op langetermijnsucces dan strategieën om kosten te drukken.

Experimenteren met nieuwe ideeën

Succesvolle bedrijven verkiezen experimenteren en bijsturen in plaats van vast te houden aan lineaire businessplannen die vlug achterhaald zijn.

"Ondernemingen die de juiste strategie volgen en voldoende wendbaar zijn om zich aan de snel wijzigende omgeving aan te passen, zullen - mits een ondernemingsvriendelijk omgevingsbeleid - groei en werkgelegenheid blijven creëren", luidt de conclusie van het VBO. De werkgeversorganisatie roept via de studie op tot een 'nieuw partnership tussen bedrijfsleven en overheid'.

Het onderzoek van Deloitte is gebaseerd op een analyse van de prestaties van 5.050 ondernemingen, een online enquête bij 350 CEO's en diepte-interviews met experts. (BO)

Consultant Deloitte ontcijferde de succesformule en vatte die samen in drie vuistregels. Verhogen van waarde verkiezen boven prijsverlagingenZo is de meerderheid van de bedrijfsleiders het eens dat strategieën gericht op het verhogen van waarde meer potentieel bieden voor langetermijnsucces dan strategieën die mikken op prijsverlagingen. Meer inkomsten verkiezen boven het drukken van de kostenStrategieën gericht op het verhogen van inkomsten hebben meer kans op langetermijnsucces dan strategieën om kosten te drukken.Experimenteren met nieuwe ideeënSuccesvolle bedrijven verkiezen experimenteren en bijsturen in plaats van vast te houden aan lineaire businessplannen die vlug achterhaald zijn. "Ondernemingen die de juiste strategie volgen en voldoende wendbaar zijn om zich aan de snel wijzigende omgeving aan te passen, zullen - mits een ondernemingsvriendelijk omgevingsbeleid - groei en werkgelegenheid blijven creëren", luidt de conclusie van het VBO. De werkgeversorganisatie roept via de studie op tot een 'nieuw partnership tussen bedrijfsleven en overheid'. Het onderzoek van Deloitte is gebaseerd op een analyse van de prestaties van 5.050 ondernemingen, een online enquête bij 350 CEO's en diepte-interviews met experts. (BO)