Uit het onderzoek blijkt dat de wijnoogst vorig jaar fors tegenviel. De slechte weersomstandigheden waren de belangrijkste oorzaak. De Belgische productie bedroeg 539.550 liter in 2011, in 2012 werd afgeklokt op 286.421 liter, of een terugloop met 47 procent. Ter vergelijking: in Frankrijk was er een terugval met 20 procent.

Goed nieuws is dat het aantal Belgische wijnbouwers in stijgende lijn blijft gaan. De totale oppervlakte aan wijnbouw steeg van ruim 130 hectare in 2011 naar meer dan 150 hectare in 2012. In 2012 telde ons land 68 wijnbouwers. Het aantal wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure blijkt bovendien voortdurend te stijgen. (KC)

Uit het onderzoek blijkt dat de wijnoogst vorig jaar fors tegenviel. De slechte weersomstandigheden waren de belangrijkste oorzaak. De Belgische productie bedroeg 539.550 liter in 2011, in 2012 werd afgeklokt op 286.421 liter, of een terugloop met 47 procent. Ter vergelijking: in Frankrijk was er een terugval met 20 procent. Goed nieuws is dat het aantal Belgische wijnbouwers in stijgende lijn blijft gaan. De totale oppervlakte aan wijnbouw steeg van ruim 130 hectare in 2011 naar meer dan 150 hectare in 2012. In 2012 telde ons land 68 wijnbouwers. Het aantal wijnbouwers buiten de erkenningsprocedure blijkt bovendien voortdurend te stijgen. (KC)