Omgekeerd stelt Graydon dat in ons land 2 op de 3 facturen op tijd worden betaald. De studie heeft betrekking op het betaalgedrag van het eerste halfjaar 2014.

Uit de studie blijkt dat 64,84 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn betaald wordt.

Opmerkelijk is dat het aantal grove wanbetalingen - facturen die 90 dagen na de vervaldatum nog steeds openstaan - fors afgenomen zijn. In 2011 noteerde Graydon 14,3 procent grove wanbetalingen. Halfweg 2014 bedroeg dat aantal nog 'amper' 8,87 procent.

Volgens Graydon wijst de gunstige evolutie van het aantal grove wanbetalingen zowel op een versterkte professionele aanpak van de crediteuren- en debiteurenproblematiek binnen de bedrijfswereld, als op een geleidelijk herstellend vertrouwen van de ondernemer in de economie.

Christophe Van der Donckt, commercieel verantwoordelijke van Graydon Collections, ziet evenwel geen reden tot euforie. "Hoewel de cijfers in de goede richting gaan, blijft 1 factuur op 3 te laat betaald. Bedrijven die moeten wachten op hun geld, riskeren zelf ook slechte betalers te worden. Hierdoor ontstaat de kans op een domino-effect met bijbehorende faillissementen tot gevolg," aldus Van der Donckt.

Wat de gewesten betreft, betaalt in Vlaanderen 67,1 procent van de bedrijven de facturen op tijd. In Wallonië is dat 60 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65,45 procent.

Wat het aantal grove wanbetalingen betreft, geeft Brussel het te volgen voorbeeld. Terwijl dat aantal in Vlaanderen en Wallonië rond de 10 procent - of 1 factuur op 10 - schommelt, blijft dat percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot 7,14 procent. "Dit goede cijfer is wellicht te verklaren door de aanwezigheid van grote ondernemingen in Brussel. Deze bedrijven slagen er vaak in om langere betaaltermijnen te bedingen. Doordat ze meer tijd hebben dan een doorsnee bedrijf, kunnen ze hun verplichtingen gemakkelijker nakomen", zegt Filip Hendrickx, specialist bedrijfsinformatie bij Graydon. (BO)

Omgekeerd stelt Graydon dat in ons land 2 op de 3 facturen op tijd worden betaald. De studie heeft betrekking op het betaalgedrag van het eerste halfjaar 2014. Uit de studie blijkt dat 64,84 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn betaald wordt. Opmerkelijk is dat het aantal grove wanbetalingen - facturen die 90 dagen na de vervaldatum nog steeds openstaan - fors afgenomen zijn. In 2011 noteerde Graydon 14,3 procent grove wanbetalingen. Halfweg 2014 bedroeg dat aantal nog 'amper' 8,87 procent. Volgens Graydon wijst de gunstige evolutie van het aantal grove wanbetalingen zowel op een versterkte professionele aanpak van de crediteuren- en debiteurenproblematiek binnen de bedrijfswereld, als op een geleidelijk herstellend vertrouwen van de ondernemer in de economie. Christophe Van der Donckt, commercieel verantwoordelijke van Graydon Collections, ziet evenwel geen reden tot euforie. "Hoewel de cijfers in de goede richting gaan, blijft 1 factuur op 3 te laat betaald. Bedrijven die moeten wachten op hun geld, riskeren zelf ook slechte betalers te worden. Hierdoor ontstaat de kans op een domino-effect met bijbehorende faillissementen tot gevolg," aldus Van der Donckt.Wat de gewesten betreft, betaalt in Vlaanderen 67,1 procent van de bedrijven de facturen op tijd. In Wallonië is dat 60 procent en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 65,45 procent. Wat het aantal grove wanbetalingen betreft, geeft Brussel het te volgen voorbeeld. Terwijl dat aantal in Vlaanderen en Wallonië rond de 10 procent - of 1 factuur op 10 - schommelt, blijft dat percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beperkt tot 7,14 procent. "Dit goede cijfer is wellicht te verklaren door de aanwezigheid van grote ondernemingen in Brussel. Deze bedrijven slagen er vaak in om langere betaaltermijnen te bedingen. Doordat ze meer tijd hebben dan een doorsnee bedrijf, kunnen ze hun verplichtingen gemakkelijker nakomen", zegt Filip Hendrickx, specialist bedrijfsinformatie bij Graydon. (BO)