De organisatie gaat nu uit van een krimp van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) met 4,5 procent dit jaar en een herstel van 5 procent volgend jaar. Enkele maanden geleden werd nog een krimp met 6 procent in 2020 verwacht, en een herstel met 5,2 procent in 2021. De situatie blijft erg onzeker, beklemtoont de Oeso woensdag, want hangt erg af van de evolutie van het aantal besmettingen en van het macro-economisch beleid. B

ovendien verbergt de globale groeiprognose ook sterke regionale verschillen. Zo zou China bijvoorbeeld nog altijd een economische groei optekenen dit jaar (+1,8 procent), terwijl India afstevent op een krimp met ruim 10 procent van zijn bbp. Ook de VS zouden het uiteindelijk beter doen dan gemiddeld, met een economische krimp van slechts 3,8 procent, tegen -5,4 procent voor Duitsland en zelfs -7,9 procent voor de eurozone.

Het herstel in heel wat eurolanden zou volgend jaar ook minder zijn (+5,1 procent) dan de Oeso enkele maanden geleden nog dacht. Maar desondanks merkt de organisatie op dat de snelle en massale reactie van de overheden op de uitbraak van het coronavirus, de impact heeft getemperd. Zonder zou de economische activiteit veel sterker zijn teruggevallen, klinkt het. De Oeso hoopt dat er ook in 2021 nog overheidssteun mogelijk is, 'zolang de onzekerheid groot is en het vertrouwen fragiel'.

De organisatie gaat nu uit van een krimp van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) met 4,5 procent dit jaar en een herstel van 5 procent volgend jaar. Enkele maanden geleden werd nog een krimp met 6 procent in 2020 verwacht, en een herstel met 5,2 procent in 2021. De situatie blijft erg onzeker, beklemtoont de Oeso woensdag, want hangt erg af van de evolutie van het aantal besmettingen en van het macro-economisch beleid. Bovendien verbergt de globale groeiprognose ook sterke regionale verschillen. Zo zou China bijvoorbeeld nog altijd een economische groei optekenen dit jaar (+1,8 procent), terwijl India afstevent op een krimp met ruim 10 procent van zijn bbp. Ook de VS zouden het uiteindelijk beter doen dan gemiddeld, met een economische krimp van slechts 3,8 procent, tegen -5,4 procent voor Duitsland en zelfs -7,9 procent voor de eurozone.Het herstel in heel wat eurolanden zou volgend jaar ook minder zijn (+5,1 procent) dan de Oeso enkele maanden geleden nog dacht. Maar desondanks merkt de organisatie op dat de snelle en massale reactie van de overheden op de uitbraak van het coronavirus, de impact heeft getemperd. Zonder zou de economische activiteit veel sterker zijn teruggevallen, klinkt het. De Oeso hoopt dat er ook in 2021 nog overheidssteun mogelijk is, 'zolang de onzekerheid groot is en het vertrouwen fragiel'.