Tijdens een stemming vorige week kantte bijna 88 procent van de arbeiders zich tegen de ontwerp-cao 2013-2014. Vrijdagavond bereikten vakbonden en directie een nieuw principeakkoord en werd de stakingsaanzegging ingetrokken. Er waren knelpunten bij het aanpassen van de brugpensioenregeling, prestatiepremie en groepsverzekering. De vakbonden organiseerden van maandag tot woensdag informatiesessies over het nieuwe ontwerpakkoord, waarna een schriftelijke stemming volgde en de stemformulieren op 18 maart geteld zouden worden. "De telling is vervroegd naar 13 maart", zegt Boffé. "In de koudwalserij zullen 100 tot 150 arbeiders nog tot dan prikacties van twee uur per dag houden." In de staalfabriek, waar een dertigtal mensen tegen een verminderd tempo werkte, zijn de acties afgelopen. Bij ArcelorMittal Gent werken ruim 3.200 arbeiders. (Belga)

Tijdens een stemming vorige week kantte bijna 88 procent van de arbeiders zich tegen de ontwerp-cao 2013-2014. Vrijdagavond bereikten vakbonden en directie een nieuw principeakkoord en werd de stakingsaanzegging ingetrokken. Er waren knelpunten bij het aanpassen van de brugpensioenregeling, prestatiepremie en groepsverzekering. De vakbonden organiseerden van maandag tot woensdag informatiesessies over het nieuwe ontwerpakkoord, waarna een schriftelijke stemming volgde en de stemformulieren op 18 maart geteld zouden worden. "De telling is vervroegd naar 13 maart", zegt Boffé. "In de koudwalserij zullen 100 tot 150 arbeiders nog tot dan prikacties van twee uur per dag houden." In de staalfabriek, waar een dertigtal mensen tegen een verminderd tempo werkte, zijn de acties afgelopen. Bij ArcelorMittal Gent werken ruim 3.200 arbeiders. (Belga)