De werkzaamheidsgraad ligt voor Belgen op 73,5 procent. Voor genaturaliseerde migranten is dat 59 procent, voor de niet genaturaliseerde migranten slechts 44,4 procent. De scholingsgraad van veel nieuwkomers blijkt relatief hoog te liggen, maar toch vinden ze maar moeilijk werk. Sommigen proberen opnieuw een hogere opleiding te volgen, maar de taalbarrière speelt hen vaak parten. Anderen aanvaarden een baan die onder het niveau ligt van het diploma uit hun thuisland. Dat zou gelden voor 57 procent van de niet-Europese nieuwkomers die in België aan de slag zijn. Het volwassenenonderwijs in Leuven start daarom in september met een voorbereidend jaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. "In een jaar proberen we buitenlanders met een diploma secundair of hoger onderwijs voor te bereiden op een bachelor of master boekhouden of informatica aan de universiteit", aldus Pieter Tratsaert, afgevaardigd bestuurder van L4-Volwassenonderwijs. Dat voorbereidingsjaar moet het taalniveau van de buitenlanders verbeteren, zodat ze de lessen probleemloos kunnen volgen. "Het zijn twee knelpuntberoepen", legt Tratsaert de keuze voor de twee richtingen uit. "Zo rekruteren bedrijven vaak IT-mensen in het buitenland, terwijl de juiste profielen in België aanwezig zijn." Als de opleiding een succes is, komen eventueel andere vakdomeinen aan bod. De opleiding start in september en staat enkel open voor wie al een basiskennis Nederlands heeft. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) erkende de opleiding. "Dit is een interessant project, dat we alle steun geven." (Belga)

De werkzaamheidsgraad ligt voor Belgen op 73,5 procent. Voor genaturaliseerde migranten is dat 59 procent, voor de niet genaturaliseerde migranten slechts 44,4 procent. De scholingsgraad van veel nieuwkomers blijkt relatief hoog te liggen, maar toch vinden ze maar moeilijk werk. Sommigen proberen opnieuw een hogere opleiding te volgen, maar de taalbarrière speelt hen vaak parten. Anderen aanvaarden een baan die onder het niveau ligt van het diploma uit hun thuisland. Dat zou gelden voor 57 procent van de niet-Europese nieuwkomers die in België aan de slag zijn. Het volwassenenonderwijs in Leuven start daarom in september met een voorbereidend jaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers. "In een jaar proberen we buitenlanders met een diploma secundair of hoger onderwijs voor te bereiden op een bachelor of master boekhouden of informatica aan de universiteit", aldus Pieter Tratsaert, afgevaardigd bestuurder van L4-Volwassenonderwijs. Dat voorbereidingsjaar moet het taalniveau van de buitenlanders verbeteren, zodat ze de lessen probleemloos kunnen volgen. "Het zijn twee knelpuntberoepen", legt Tratsaert de keuze voor de twee richtingen uit. "Zo rekruteren bedrijven vaak IT-mensen in het buitenland, terwijl de juiste profielen in België aanwezig zijn." Als de opleiding een succes is, komen eventueel andere vakdomeinen aan bod. De opleiding start in september en staat enkel open voor wie al een basiskennis Nederlands heeft. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) erkende de opleiding. "Dit is een interessant project, dat we alle steun geven." (Belga)