Vervoersmaatschappij De Lijn heeft voor het aanleggen van tramprojecten in de ruime Antwerpse regio acht tracés in het kader van het Masterplan 2020 onderzocht op hun maatschappelijke kosten en baten. Van acht tramlijnen, ingedeeld in drie clusters (west, zuid + oost, zuidoost), werden drie projecten gekozen waarvan de kosten volgens De Lijn de baten overstijgen. Zij worden prioritair uitgevoerd. Het gaat om een verlenging van tramlijn 6 naar het Universiteitsplein in Wilrijk, van tramlijn 7 naar de park-and-ride in Kontich en van tramlijn 3 tot in Beveren. "Na Brabo 1 & 2 en Livan 1 zetten we met deze drie tramprojecten weer een belangrijke stap om tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse agglomeratie met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te laten gebeuren", stelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De projecten houden ook rekening met bestaande projecten, zoals Livan 1 en Brabo 2. In totaal wordt een uitbreiding van het Antwerpse tramnet met zo'n 30 km verwacht tot 72,6 kilometer. De Lijn zal nu in overleg met de betrokken steden, gemeenten en de afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer de tracés in detail uitwerken, rekening houdend met onder meer ander vervoer, natuur en ruimtelijke structuur. (Belga)

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft voor het aanleggen van tramprojecten in de ruime Antwerpse regio acht tracés in het kader van het Masterplan 2020 onderzocht op hun maatschappelijke kosten en baten. Van acht tramlijnen, ingedeeld in drie clusters (west, zuid + oost, zuidoost), werden drie projecten gekozen waarvan de kosten volgens De Lijn de baten overstijgen. Zij worden prioritair uitgevoerd. Het gaat om een verlenging van tramlijn 6 naar het Universiteitsplein in Wilrijk, van tramlijn 7 naar de park-and-ride in Kontich en van tramlijn 3 tot in Beveren. "Na Brabo 1 & 2 en Livan 1 zetten we met deze drie tramprojecten weer een belangrijke stap om tegen 2020 de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse agglomeratie met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te laten gebeuren", stelt Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. De projecten houden ook rekening met bestaande projecten, zoals Livan 1 en Brabo 2. In totaal wordt een uitbreiding van het Antwerpse tramnet met zo'n 30 km verwacht tot 72,6 kilometer. De Lijn zal nu in overleg met de betrokken steden, gemeenten en de afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer de tracés in detail uitwerken, rekening houdend met onder meer ander vervoer, natuur en ruimtelijke structuur. (Belga)