De Maritime Labour Convention (MLC) werd in 2006 in de schoot van de Internationale Arbeidsorganisatie overeengekomen door vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers wereldwijd. De conventie zegt in de eerste plaats wat correcte arbeidsomstandigheden zijn voor wie op een koopvaardijschip werkt. Vissers worden door de tekst niet gevat. Scheepspersoneel zal zich op de conventie kunnen beroepen om onder meer een minimumloon te eisen, rusttijd af te dwingen en een bepaald niveau van leefomstandigheden. Nu voldoende lidstaten van de IAO en het grootste deel van de industrie de MLC hebben geratificeerd, kan hij zeven jaar na ondertekening in werking treden. Verschillende bestaande conventies worden door de nieuwe tekst vervangen. "Dit is baanbrekend werk in de zin dat het 20 à 25 jaar geduurd heeft eer er een akkoord bereikt kon worden", legt Michel Claes van het ACV uit. "Het is en blijft een compromistekst, maar het wordt wel een instrument van internationale wetgeving." "Onder meer het fenomeen van de goedkope vlaggen wordt hiermee aangepakt. Dat is de praktijk waarbij schepen goedkoop geregistreerd worden in ander land dan van waar ze feitelijk afkomstig zijn en wat bij het personeel tot slavernij kan leiden", zegt Claes. "Deze conventie wordt een belangrijk instrument om daar tegen in te gaan." Dat de ratificatie heel wat voeten in de aarde heeft, heeft er onder meer mee te maken dat voor bepaalde aspecten van de conventie ook de baggerschepen en de bouwsector betrokken partij zijn. "In België is de tekst nog niet geratificeerd, onder meer omdat we hier een pak parlementen hebben. Maar de procedures zijn al heel ver opgeschoten, ook heel wat CAO's zijn al aangepast", aldus de ACV-sectorverantwoordelijke. (Belga)

De Maritime Labour Convention (MLC) werd in 2006 in de schoot van de Internationale Arbeidsorganisatie overeengekomen door vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en werknemers wereldwijd. De conventie zegt in de eerste plaats wat correcte arbeidsomstandigheden zijn voor wie op een koopvaardijschip werkt. Vissers worden door de tekst niet gevat. Scheepspersoneel zal zich op de conventie kunnen beroepen om onder meer een minimumloon te eisen, rusttijd af te dwingen en een bepaald niveau van leefomstandigheden. Nu voldoende lidstaten van de IAO en het grootste deel van de industrie de MLC hebben geratificeerd, kan hij zeven jaar na ondertekening in werking treden. Verschillende bestaande conventies worden door de nieuwe tekst vervangen. "Dit is baanbrekend werk in de zin dat het 20 à 25 jaar geduurd heeft eer er een akkoord bereikt kon worden", legt Michel Claes van het ACV uit. "Het is en blijft een compromistekst, maar het wordt wel een instrument van internationale wetgeving." "Onder meer het fenomeen van de goedkope vlaggen wordt hiermee aangepakt. Dat is de praktijk waarbij schepen goedkoop geregistreerd worden in ander land dan van waar ze feitelijk afkomstig zijn en wat bij het personeel tot slavernij kan leiden", zegt Claes. "Deze conventie wordt een belangrijk instrument om daar tegen in te gaan." Dat de ratificatie heel wat voeten in de aarde heeft, heeft er onder meer mee te maken dat voor bepaalde aspecten van de conventie ook de baggerschepen en de bouwsector betrokken partij zijn. "In België is de tekst nog niet geratificeerd, onder meer omdat we hier een pak parlementen hebben. Maar de procedures zijn al heel ver opgeschoten, ook heel wat CAO's zijn al aangepast", aldus de ACV-sectorverantwoordelijke. (Belga)