De werkgevers tonen zich onzeker in de drie gewesten. Zo verliezen de tewerkstellingsvooruitzichten in Wallonië, na een korte hoopvolle opflakkering vorig kwartaal (+1), drie punten in de Manpower Barometer en duiken ze opnieuw licht in het rood (-2). De verwachtingen in Vlaanderen blijven relatief stabiel (stijging met 1 punt tot -1), terwijl ze in Brussel licht toenemen (stijging met 2 punten tot 0). Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nemen de vooruitzichten in Wallonië licht toe (stijging met 2 punten), terwijl ze achteruitgaan in het Brusselse gewest (daling met 11 punten) en het Vlaamse gewest (daling met 4 punten). Slechts vier op de tien bevraagde sectoren hebben positieve tewerkstellingsvooruitzichten. De grootste pessimisten zijn de werkgevers uit de bouwsector, gevolgd door die uit de sector van de financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten. "Bij het begin van het nieuwe jaar ziet het er naar uit dat de werkgevers in alle sectoren in de drie gewesten van het land voorzichtig blijven (...)", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup België-Luxemburg. "Toch stellen we vast dat er wat beweegt op de Belgische interimmarkt en verwachten we dat die geleidelijk aan opnieuw zal aantrekken in 2014." Manpower stelt ook vast dat de Europese arbeidsmarkt kwetsbaar blijft. Veertien van de tweeëntwintig bevraagde landen verwachten dat er meer mensen zullen worden aangeworven. Zes landen voorspellen een negatieve tewerkstelling: Italië (-10), Finland (-6), Ierland (-6), Spanje (-4), Slovakije (-2) en België (-1). (Belga)

De werkgevers tonen zich onzeker in de drie gewesten. Zo verliezen de tewerkstellingsvooruitzichten in Wallonië, na een korte hoopvolle opflakkering vorig kwartaal (+1), drie punten in de Manpower Barometer en duiken ze opnieuw licht in het rood (-2). De verwachtingen in Vlaanderen blijven relatief stabiel (stijging met 1 punt tot -1), terwijl ze in Brussel licht toenemen (stijging met 2 punten tot 0). Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar nemen de vooruitzichten in Wallonië licht toe (stijging met 2 punten), terwijl ze achteruitgaan in het Brusselse gewest (daling met 11 punten) en het Vlaamse gewest (daling met 4 punten). Slechts vier op de tien bevraagde sectoren hebben positieve tewerkstellingsvooruitzichten. De grootste pessimisten zijn de werkgevers uit de bouwsector, gevolgd door die uit de sector van de financiële instellingen/verzekeringen/vastgoed/diensten. "Bij het begin van het nieuwe jaar ziet het er naar uit dat de werkgevers in alle sectoren in de drie gewesten van het land voorzichtig blijven (...)", zegt Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup België-Luxemburg. "Toch stellen we vast dat er wat beweegt op de Belgische interimmarkt en verwachten we dat die geleidelijk aan opnieuw zal aantrekken in 2014." Manpower stelt ook vast dat de Europese arbeidsmarkt kwetsbaar blijft. Veertien van de tweeëntwintig bevraagde landen verwachten dat er meer mensen zullen worden aangeworven. Zes landen voorspellen een negatieve tewerkstelling: Italië (-10), Finland (-6), Ierland (-6), Spanje (-4), Slovakije (-2) en België (-1). (Belga)