Het aantal werklozen in Nederland liep in maart met 30.000 op tot 643.000. Daarmee heeft de werkloosheid in absolute aantallen ongeveer het niveau bereikt van eind 1983. Toen zaten volgens officiële cijfers van het ministerie van Sociale Zaken 639.000 mensen thuis. Van een absoluut record wil CBS-econoom Peter Hein van Mulligen echter niet spreken, omdat het ministerie de werkloosheid destijds op een andere manier berekende. Wel wees hij erop dat de stijging in maart de sterkste in 10 jaar tijd is. "Het gaat de laatste maanden alleen maar harder", zei van Mulligen. Er kwamen volgens het CBS in het eerste kwartaal gemiddeld 24.000 werklozen per maand bij. Dat gemiddelde lag eind 2012 nog rond de 20.000. Een zorgwekkende ontwikkeling, meent de econoom. Een snelle omslag valt volgens Van Mulligen niet te verwachten. "Als je kijkt naar het huidige economische tij, is het nauwelijks voor te stellen dat er een daling komt op korte termijn", zei hij. (Belga)

Het aantal werklozen in Nederland liep in maart met 30.000 op tot 643.000. Daarmee heeft de werkloosheid in absolute aantallen ongeveer het niveau bereikt van eind 1983. Toen zaten volgens officiële cijfers van het ministerie van Sociale Zaken 639.000 mensen thuis. Van een absoluut record wil CBS-econoom Peter Hein van Mulligen echter niet spreken, omdat het ministerie de werkloosheid destijds op een andere manier berekende. Wel wees hij erop dat de stijging in maart de sterkste in 10 jaar tijd is. "Het gaat de laatste maanden alleen maar harder", zei van Mulligen. Er kwamen volgens het CBS in het eerste kwartaal gemiddeld 24.000 werklozen per maand bij. Dat gemiddelde lag eind 2012 nog rond de 20.000. Een zorgwekkende ontwikkeling, meent de econoom. Een snelle omslag valt volgens Van Mulligen niet te verwachten. "Als je kijkt naar het huidige economische tij, is het nauwelijks voor te stellen dat er een daling komt op korte termijn", zei hij. (Belga)