Schultz liet een onderzoek uitvoeren door de Rotterdamse Erasmus Universiteit en onderzoeksbureau Ecorys. "Daaruit blijkt dat de haven van Rotterdam 7 procent meer containers zou kunnen overslaan als in Europa sprake zou zijn van een level playing field", luidt het. "De beïnvloeding van haventarieven met publieke middelen moet tot het verleden gaan behoren." Schultz stuurt de onderzoeksresultaten naar de Europese Commissie en het Europees Parlement. Uit het onderzoek blijkt dat de Duitse en Vlaamse overheden uit algemene middelen een bijdrage aan de zeehavens leveren van respectievelijk 1,18 en 1,12 euro per overgeslagen ton goederen per jaar. Die bijdragen bestaan uit investeringen in maritieme toegangswegen, havenbekkens, kaden, terreinen, operationele kosten van het havenbeheer en het afdekken van verliezen. In Nederland zou de overheidsbijdrage aan zeehavens 0,06 euro bedragen per overgeslagen ton goederen per jaar. Schultz werkt samen met de Nederlandse havens aan een actieprogramma. "Ik ben er geen voorstander van om met geld van de Nederlandse belastingbetaler het financieringsbeleid in de ons omringende landen te compenseren. Dat leidt tot een race to the bottom, verspilling van belastinggeld en inefficiënte allocatie", aldus de liberale politica. Ze wil het actieprogramma nog voor de zomer klaar hebben. (Belga)

Schultz liet een onderzoek uitvoeren door de Rotterdamse Erasmus Universiteit en onderzoeksbureau Ecorys. "Daaruit blijkt dat de haven van Rotterdam 7 procent meer containers zou kunnen overslaan als in Europa sprake zou zijn van een level playing field", luidt het. "De beïnvloeding van haventarieven met publieke middelen moet tot het verleden gaan behoren." Schultz stuurt de onderzoeksresultaten naar de Europese Commissie en het Europees Parlement. Uit het onderzoek blijkt dat de Duitse en Vlaamse overheden uit algemene middelen een bijdrage aan de zeehavens leveren van respectievelijk 1,18 en 1,12 euro per overgeslagen ton goederen per jaar. Die bijdragen bestaan uit investeringen in maritieme toegangswegen, havenbekkens, kaden, terreinen, operationele kosten van het havenbeheer en het afdekken van verliezen. In Nederland zou de overheidsbijdrage aan zeehavens 0,06 euro bedragen per overgeslagen ton goederen per jaar. Schultz werkt samen met de Nederlandse havens aan een actieprogramma. "Ik ben er geen voorstander van om met geld van de Nederlandse belastingbetaler het financieringsbeleid in de ons omringende landen te compenseren. Dat leidt tot een race to the bottom, verspilling van belastinggeld en inefficiënte allocatie", aldus de liberale politica. Ze wil het actieprogramma nog voor de zomer klaar hebben. (Belga)