Beleggersactivist Erik Geenen ontdekte in het jaarverslag van de NBB dat er ook in 2012 een betaling van 24,4 miljoen euro gebeurde en voelde gouverneur Luc Coene hierover aan de tand. Die laatste had vorig jaar nochtans beloofd de kwestie aan te kaarten bij de minister van Financiën, die eind juli op zijn beurt verklaarde bereid te zijn de terugbetaling te laten schrappen. Maar de wet is nog niet gestemd, aldus Coene, "en dus was er geen wettelijke basis om de terugbetaling stop te zetten." De gouverneur meende wel te weten "dat de kwestie opnieuw geagendeerd zou worden", al zou er voor de begroting van 2013 geen akkoord zijn binnen de federale regering. De privé-aandeelhouders morden en dus liet NBB-directeur Marcia De Wachter zich vandaag ontglippen dat als de wet wordt gestemd, zij vindt dat er ook een teruggave moet gebeuren van de sommen die sinds 2009 onterecht zijn betaald. Geenen reageerde verheugd ("mag ik u kussen?") en riep tegelijk op om dat bedrag dan ook integraal uit te keren als dividend. In 1991 had de Nationale Bank nog een oorlogsschuld van 34 miljard Belgische frank (843 miljoen euro) openstaan bij de Belgische staat. Dat jaar werd beslist om de schuld om te zetten in een jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de staat. De minderheidsaandeelhouders dringen al enkele jaren aan op de afschaffing, omdat volgens hen de voorwaarden niet meer zijn voldaan. (Belga)

Beleggersactivist Erik Geenen ontdekte in het jaarverslag van de NBB dat er ook in 2012 een betaling van 24,4 miljoen euro gebeurde en voelde gouverneur Luc Coene hierover aan de tand. Die laatste had vorig jaar nochtans beloofd de kwestie aan te kaarten bij de minister van Financiën, die eind juli op zijn beurt verklaarde bereid te zijn de terugbetaling te laten schrappen. Maar de wet is nog niet gestemd, aldus Coene, "en dus was er geen wettelijke basis om de terugbetaling stop te zetten." De gouverneur meende wel te weten "dat de kwestie opnieuw geagendeerd zou worden", al zou er voor de begroting van 2013 geen akkoord zijn binnen de federale regering. De privé-aandeelhouders morden en dus liet NBB-directeur Marcia De Wachter zich vandaag ontglippen dat als de wet wordt gestemd, zij vindt dat er ook een teruggave moet gebeuren van de sommen die sinds 2009 onterecht zijn betaald. Geenen reageerde verheugd ("mag ik u kussen?") en riep tegelijk op om dat bedrag dan ook integraal uit te keren als dividend. In 1991 had de Nationale Bank nog een oorlogsschuld van 34 miljard Belgische frank (843 miljoen euro) openstaan bij de Belgische staat. Dat jaar werd beslist om de schuld om te zetten in een jaarlijkse betaling van 24,4 miljoen euro aan de staat. De minderheidsaandeelhouders dringen al enkele jaren aan op de afschaffing, omdat volgens hen de voorwaarden niet meer zijn voldaan. (Belga)