De Europese Commissie veroordeelde ons land twee jaar geleden omdat het multinationals jarenlang liet genieten van overwinstruling, de zogenaamde excess profit rulings. Daardoor moesten ze geen belastingen betalen op het internationale deel van hun winst. Europa verplichtte de Belgische overheid daardoor zowat 900 miljoen euro terug te vorderen. Vandaag blijkt dat de multinationals en andere bedrijven 90 procent van het totale bedrag hebben terugbetaald.

'België heeft het overgrote deel van de illegale staatssteun gerecupereerd. We werken constructief samen met de Belgische autoriteiten om het volledige bedrag zo snel mogelijk te innen', aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. De FOD Financiën bevestigt het bericht. Namens de Belgische overheid ging minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in kort geding in beroep tegen de beslissing van de Europese Commissie, maar dat werd verworpen. Momenteel loopt er nog een beroepsprocedure, waarvoor de minister in de herfst van dit jaar een uitspraak verwacht.

Van Overtveldt vreest voor de rechtszekerheid van bedrijven in ons land. 'Als de internationale ondernemingen ervoor kiezen om te vertrekken, staan er 14.000 banen in ons land op de tocht', waarschuwt hij. Ook getroffen bedrijven gaan in beroep, zoals Proximus voor zijn dochtenonderneming BICS. In principe kunnen de multinationals ons land in gebreke stellen, maar dat is volgens het kabinet van de minister nog niet gebeurd.

De Europese Commissie veroordeelde ons land twee jaar geleden omdat het multinationals jarenlang liet genieten van overwinstruling, de zogenaamde excess profit rulings. Daardoor moesten ze geen belastingen betalen op het internationale deel van hun winst. Europa verplichtte de Belgische overheid daardoor zowat 900 miljoen euro terug te vorderen. Vandaag blijkt dat de multinationals en andere bedrijven 90 procent van het totale bedrag hebben terugbetaald. 'België heeft het overgrote deel van de illegale staatssteun gerecupereerd. We werken constructief samen met de Belgische autoriteiten om het volledige bedrag zo snel mogelijk te innen', aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. De FOD Financiën bevestigt het bericht. Namens de Belgische overheid ging minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in kort geding in beroep tegen de beslissing van de Europese Commissie, maar dat werd verworpen. Momenteel loopt er nog een beroepsprocedure, waarvoor de minister in de herfst van dit jaar een uitspraak verwacht.Van Overtveldt vreest voor de rechtszekerheid van bedrijven in ons land. 'Als de internationale ondernemingen ervoor kiezen om te vertrekken, staan er 14.000 banen in ons land op de tocht', waarschuwt hij. Ook getroffen bedrijven gaan in beroep, zoals Proximus voor zijn dochtenonderneming BICS. In principe kunnen de multinationals ons land in gebreke stellen, maar dat is volgens het kabinet van de minister nog niet gebeurd.