De Coninck nam de beslissing na positief advies van de sociale partners. Werknemers die op het moment van de sluiting 52 zullen zijn, komen daardoor in aanmerking voor het "Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag" (SWT), het vroegere brugpensioen. Ontslagen werknemers kunnen zo rekenen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever waarop bijdragen geheven worden. Ze moeten wel actief op zoek naar een job en ingaan op werkaanbiedingen. De regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, waarbij de leeftijd 52,5 jaar bedraagt in 2013. Maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling. "Ik deel de bezorgheid rond 50-plussers die niet langer actief zijn op de arbeidsmarkt en roep daarom de bevoegde begeleidingsdienst en werkgevers op om oudere werknemers blijvend kansen te geven op de arbeidsmarkt", zegt minister De Coninck daarover in het persbericht. (Belga)

De Coninck nam de beslissing na positief advies van de sociale partners. Werknemers die op het moment van de sluiting 52 zullen zijn, komen daardoor in aanmerking voor het "Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag" (SWT), het vroegere brugpensioen. Ontslagen werknemers kunnen zo rekenen op een werkloosheidsuitkering, aangevuld met een toeslag van de werkgever waarop bijdragen geheven worden. Ze moeten wel actief op zoek naar een job en ingaan op werkaanbiedingen. De regering besliste in het regeerakkoord nochtans om de minimumleeftijd voor SWT te verhogen naar 60 jaar en 40 jaar anciënniteit. Voor bedrijven in herstructurering werd de leeftijd vanaf 2013 opgetrokken van 50 naar 55 jaar. Enkel voor grote herstructureringen geldt nog een overgangsperiode, waarbij de leeftijd 52,5 jaar bedraagt in 2013. Maar omdat de sluiting van Ford Genk aangekondigd werd in het najaar van 2012, valt ze nog onder de oude regeling. "Ik deel de bezorgheid rond 50-plussers die niet langer actief zijn op de arbeidsmarkt en roep daarom de bevoegde begeleidingsdienst en werkgevers op om oudere werknemers blijvend kansen te geven op de arbeidsmarkt", zegt minister De Coninck daarover in het persbericht. (Belga)