De migratiestromen naar ons land zijn "erg gevarieerd", aldus Jean-Christophe Dumont, verantwoordelijke van de afdeling internationale migratie bij de OESO. De meeste immigranten komen uit Frankrijk. Dertienduizend Fransen kwamen in 2012 naar België." Na Frankrijk komen Roemenië en Nederland. Opmerkelijk was de stijging van het aantal Portugezen die naar ons land kwamen. De Oeso onderzocht ook de economische en fiscale impact van immigratie. Uit die studie blijkt dat België "een van de landen is waar de prestaties van immigranten op de arbeidsmarkt het minst gunstig zijn". De Oeso schat de bijkomende fiscale inkomsten op bijna 1 procent van het BBP "mocht de kloof inzake toegang tot de arbeidsmarkt tussen mensen die in België worden geboren en degenen die buiten de grenzen worden geboren, worden gedicht". Dumont wijst erop dat integratiebeleid een investering is. (Belga)

De migratiestromen naar ons land zijn "erg gevarieerd", aldus Jean-Christophe Dumont, verantwoordelijke van de afdeling internationale migratie bij de OESO. De meeste immigranten komen uit Frankrijk. Dertienduizend Fransen kwamen in 2012 naar België." Na Frankrijk komen Roemenië en Nederland. Opmerkelijk was de stijging van het aantal Portugezen die naar ons land kwamen. De Oeso onderzocht ook de economische en fiscale impact van immigratie. Uit die studie blijkt dat België "een van de landen is waar de prestaties van immigranten op de arbeidsmarkt het minst gunstig zijn". De Oeso schat de bijkomende fiscale inkomsten op bijna 1 procent van het BBP "mocht de kloof inzake toegang tot de arbeidsmarkt tussen mensen die in België worden geboren en degenen die buiten de grenzen worden geboren, worden gedicht". Dumont wijst erop dat integratiebeleid een investering is. (Belga)