Een EU-burger heeft recht op zes maanden sociale bijstand als hij al heeft gewerkt. Nadien is de lidstaat niet meer verplicht die uit te keren.

Niet in strijd met beginsel van gelijke behandeling

De rechters in Luxemburg oordeelden in een eerder arrest dat de uitsluiting van sociale uitkeringen voor Unieburgers die naar een andere lidstaat gaan zonder wil om er werk te vinden, rechtmatig is. In een nieuwe zaak onderzocht het Hof of die uitsluiting ook mag voor EU-burgers die naar de andere lidstaat trokken om werk te zoeken en daar al een bepaalde periode hebben gewerkt, terwijl die uitkeringen wel gelden voor eigen inwoners in dezelfde situatie.

Het Hof oordeelt dat de weigering om aan EU-burgers die op het grondgebied van een gastlidstaat alleen een verblijfsrecht hebben om werk te kunnen zoeken, bepaalde niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties, die tevens sociale bijstand vormen, toe te kennen, niet in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling.

Onvrijwillige werkloosheid

Daarbij voeren de rechters aan dat een EU-burger voor toegang tot sociale bijstand enkel een gelijke behandeling kan eisen indien zijn verblijf voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn "Unieburger". Die richtlijn schrijft voor dat indien een EU-burger zich na minder dan een jaar te hebben gewerkt, in een toestand van onvrijwillige werkloosheid bevindt en als werkzoekende heeft ingeschreven, de status van werknemer en het verblijfsrecht gedurende minstens zes maanden behoudt. Tijdens die periode heeft hij recht op sociale bijstand.

Wanneer hij nog niet heeft gewerkt in de gastlidstaat of wanneer de periode van zes maanden verstreken is, kan de lidstaat elke sociale bijstand weigeren. De werkzoekende kan evenwel niet worden verwijderd uit de lidstaat zolang hij kan bewijzen dat hij nog steeds werk zoekt en een reële kans maakt op een aanstelling. (Belga/NS)

Een EU-burger heeft recht op zes maanden sociale bijstand als hij al heeft gewerkt. Nadien is de lidstaat niet meer verplicht die uit te keren. De rechters in Luxemburg oordeelden in een eerder arrest dat de uitsluiting van sociale uitkeringen voor Unieburgers die naar een andere lidstaat gaan zonder wil om er werk te vinden, rechtmatig is. In een nieuwe zaak onderzocht het Hof of die uitsluiting ook mag voor EU-burgers die naar de andere lidstaat trokken om werk te zoeken en daar al een bepaalde periode hebben gewerkt, terwijl die uitkeringen wel gelden voor eigen inwoners in dezelfde situatie. Het Hof oordeelt dat de weigering om aan EU-burgers die op het grondgebied van een gastlidstaat alleen een verblijfsrecht hebben om werk te kunnen zoeken, bepaalde niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties, die tevens sociale bijstand vormen, toe te kennen, niet in strijd is met het beginsel van gelijke behandeling.Daarbij voeren de rechters aan dat een EU-burger voor toegang tot sociale bijstand enkel een gelijke behandeling kan eisen indien zijn verblijf voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn "Unieburger". Die richtlijn schrijft voor dat indien een EU-burger zich na minder dan een jaar te hebben gewerkt, in een toestand van onvrijwillige werkloosheid bevindt en als werkzoekende heeft ingeschreven, de status van werknemer en het verblijfsrecht gedurende minstens zes maanden behoudt. Tijdens die periode heeft hij recht op sociale bijstand. Wanneer hij nog niet heeft gewerkt in de gastlidstaat of wanneer de periode van zes maanden verstreken is, kan de lidstaat elke sociale bijstand weigeren. De werkzoekende kan evenwel niet worden verwijderd uit de lidstaat zolang hij kan bewijzen dat hij nog steeds werk zoekt en een reële kans maakt op een aanstelling. (Belga/NS)