De werkloosheidscijfers in ons land blijven stijgen. Vooral mannen en jongeren blijken kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

In maart van dit jaar is het aantal werklozen voor de tweede keer op rij gestegen. De RVA noteerde voor de derde maand van het jaar 437.333 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat is een toename met 25.124 (6,1 procent) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Over het volledige eerste kwartaal beschouwd, was er een toename met 2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Vooral onder mannen en jongeren (-25 jaar) vielen er rake klappen. In maart kwamen er 9,2 procent - of 20.585 - werkloze mannen bij. Bij vrouwen was er een toename met 2,4 procent (4.539).

Net als elders in Europa worden ook in ons land vooral de jongeren getroffen door de ongunstige conjunctuur. De jongerenwerkloosheid nam de afgelopen maand toe met 11,5 procent (6.314) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Het aantal uitkeringsgerechtigde 50-plussers op zoek naar werk nam met 1,1 procent (+1.152) toe.

De toename - op jaarbasis - van alle uitkeringsgerechtigde werklozen was in maart het grootst in Vlaanderen (+9,9 procent tot 164.188), al blijft dat aantal aanzienlijk lager liggen dan de 195.920 (+4,9 procent) in het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg hun aantal in maart met 1,4 procent tot 77.225 mensen.

In maart nam ook de tijdelijke werkloosheid fors toe tot 264.304 mensen. Dat is een stijging met 27,4 procent. (Belga/BO)

De werkloosheidscijfers in ons land blijven stijgen. Vooral mannen en jongeren blijken kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een rapport van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).In maart van dit jaar is het aantal werklozen voor de tweede keer op rij gestegen. De RVA noteerde voor de derde maand van het jaar 437.333 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat is een toename met 25.124 (6,1 procent) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.Over het volledige eerste kwartaal beschouwd, was er een toename met 2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Vooral onder mannen en jongeren (-25 jaar) vielen er rake klappen. In maart kwamen er 9,2 procent - of 20.585 - werkloze mannen bij. Bij vrouwen was er een toename met 2,4 procent (4.539).Net als elders in Europa worden ook in ons land vooral de jongeren getroffen door de ongunstige conjunctuur. De jongerenwerkloosheid nam de afgelopen maand toe met 11,5 procent (6.314) ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.Het aantal uitkeringsgerechtigde 50-plussers op zoek naar werk nam met 1,1 procent (+1.152) toe. De toename - op jaarbasis - van alle uitkeringsgerechtigde werklozen was in maart het grootst in Vlaanderen (+9,9 procent tot 164.188), al blijft dat aantal aanzienlijk lager liggen dan de 195.920 (+4,9 procent) in het Waals Gewest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg hun aantal in maart met 1,4 procent tot 77.225 mensen. In maart nam ook de tijdelijke werkloosheid fors toe tot 264.304 mensen. Dat is een stijging met 27,4 procent. (Belga/BO)