Hoewel augustus als vakantiemaand beïnvloed wordt door seizoensgebonden factoren, merkt de RVA op dat de werkloosheidscijfers - op jaarbasis - sinds mei 2013 onafgebroken zijn blijven stijgen.

Uit de berekeningen van de RVA blijkt dat de toenemende werkloosheid vooral de mannen (+ 8,6 procent) treft. Bij de vrouwen is de toename (+2,3 procent) minder opmerkelijk.

Wat de gewesten betreft, wordt Vlaanderen het zwaarst getroffen. Het Vlaams gewest telde in augustus 162.626 werklozen, wat overeenstemt met een stijging met 10,2 procent op jaarbasis. In het Waals gewest steeg de werkloosheid met 3,7 procent tot 194.498 werklozen. In Brussel was er een toename met 1,6 procent tot 76.700 werklozen.

Alle leeftijdsgroepen lijden onder de woekerende werkloosheid in ons land. Bij de jongeren (-25 jaar) kwamen er 2.617 (+ 4,9 procent) werklozen bij. De middenleeftijdsgroep noteerde een toename met 14.669 werklozen (+ 5,8 procent). Dat is ook de tendens bij de 50-plussers (+ 5.964 of + 5,7 procent).

Vooral het aantal kortdurige (maximaal 1 jaar) werklozen is toegenomen tegenover augustus 2012: +11,2 procent. Dat is een gevolg van de instroom van nieuwe werklozen de laatste maanden, luidt het bij de RVA. Het aantal langdurige werklozen (1 tot 2 jaar werkloos) is met 7,5 procent gestegen. (BO)

Hoewel augustus als vakantiemaand beïnvloed wordt door seizoensgebonden factoren, merkt de RVA op dat de werkloosheidscijfers - op jaarbasis - sinds mei 2013 onafgebroken zijn blijven stijgen.Uit de berekeningen van de RVA blijkt dat de toenemende werkloosheid vooral de mannen (+ 8,6 procent) treft. Bij de vrouwen is de toename (+2,3 procent) minder opmerkelijk. Wat de gewesten betreft, wordt Vlaanderen het zwaarst getroffen. Het Vlaams gewest telde in augustus 162.626 werklozen, wat overeenstemt met een stijging met 10,2 procent op jaarbasis. In het Waals gewest steeg de werkloosheid met 3,7 procent tot 194.498 werklozen. In Brussel was er een toename met 1,6 procent tot 76.700 werklozen. Alle leeftijdsgroepen lijden onder de woekerende werkloosheid in ons land. Bij de jongeren (-25 jaar) kwamen er 2.617 (+ 4,9 procent) werklozen bij. De middenleeftijdsgroep noteerde een toename met 14.669 werklozen (+ 5,8 procent). Dat is ook de tendens bij de 50-plussers (+ 5.964 of + 5,7 procent).Vooral het aantal kortdurige (maximaal 1 jaar) werklozen is toegenomen tegenover augustus 2012: +11,2 procent. Dat is een gevolg van de instroom van nieuwe werklozen de laatste maanden, luidt het bij de RVA. Het aantal langdurige werklozen (1 tot 2 jaar werkloos) is met 7,5 procent gestegen. (BO)