De wereld van werken is volatiel

Het begrip 'functie' gekoppeld aan de notie 'vast werk' staat onder druk. In de kenniseconomie van vandaag groeit het werkaanbod voor hooggeschoolde specialisten die in multidisciplinaire contexten de meest uiteenlopende opdrachten uitvoeren op maat van de klant. Om die specialisten rendabel en efficiënt te kunnen inzetten, combineren ze verantwoordelijkheden en rollen in verschillende projecten, soms zelfs buiten de organisatie waarvoor ze werken. Hun 'functie' bestaat uit een dynamische verzameling van projecten waarin zij op basis van hun expertise en competenties projectverantwoordelijke kunnen zijn, maar ook kunnen optreden als bijvoorbeeld consultant. Deze superspecialisten zullen in verschillende statuten actief zijn: deels als werknemer, eventueel tijdelijk (projectgebonden), deels als zelfstandige (eventueel in bijberoep).

Ambigue berichtgeving

De jongste weken en maanden verschijnen in de media zeer tegenstrijdige berichten over de werkbaarheid en de kwaliteit van het werk anno 2015. Enerzijds wordt beweerd dat werk nog nooit zo werkbaar geweest is. Anderzijds wordt gesteld dat de werktevredenheid daalt, het aantal langdurig zieken (meer dan 1 jaar) stelselmatig stijgt, en de werkdruk toegenomen is. Is het glas halfvol of veeleer half leeg?

'Werk moet werkbaar blijven'

Het is duidelijk dat de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er in de afgelopen decennia op vooruit zijn gegaan. Maar het gaat zelden of nooit over de werkinhoud, terwijl die dikwijls bepalend is voor engagement en zingeving. Vandaag is een meer inclusieve arbeidsmarkt een noodzaak en verwacht de overheid dat alle werknemers langer aan de slag blijven. De behoefte aan zingeving als onderdeel van 'werkgoesting' komt op het voorplan.

Onze werkomgeving wordt Complex

Kennis en ervaring ontwikkelen zich razendsnel. Levenslang leren is een must. We worden daarin geholpen door toegankelijk en laagdrempelige informatie via internet en sociale media. Werk en privéleven raken daardoor almaar meer verstrengeld. Work never leaves you. De plaatsen waar we nog echt onbereikbaar zijn, worden zeldzamer. Die complexiteit is nieuw en veroorzaakt mentale (werk)druk, zelfs bij gunstige werkomstandigheden en -voorwaarden.

Hoe gaan we met deze nieuwe realiteit om?

De overheid, organisaties en individuen (en hun vertegenwoordigers) dragen een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat collectieve oplossingen alleen onvoldoende antwoord zullen bieden op de huidige uitdagingen. Er moet ruimte worden gecreëerd voor experimenten, maatwerk en individuele oplossingen, waarin mensen willen en kunnen een bijdrage leveren en in ruil een verloning ontvangen die daarmee in verhouding staat.

Er is dus werk aan de winkel!

Frank Vander Sijpe - Director HR Research Securex

Het begrip 'functie' gekoppeld aan de notie 'vast werk' staat onder druk. In de kenniseconomie van vandaag groeit het werkaanbod voor hooggeschoolde specialisten die in multidisciplinaire contexten de meest uiteenlopende opdrachten uitvoeren op maat van de klant. Om die specialisten rendabel en efficiënt te kunnen inzetten, combineren ze verantwoordelijkheden en rollen in verschillende projecten, soms zelfs buiten de organisatie waarvoor ze werken. Hun 'functie' bestaat uit een dynamische verzameling van projecten waarin zij op basis van hun expertise en competenties projectverantwoordelijke kunnen zijn, maar ook kunnen optreden als bijvoorbeeld consultant. Deze superspecialisten zullen in verschillende statuten actief zijn: deels als werknemer, eventueel tijdelijk (projectgebonden), deels als zelfstandige (eventueel in bijberoep).De jongste weken en maanden verschijnen in de media zeer tegenstrijdige berichten over de werkbaarheid en de kwaliteit van het werk anno 2015. Enerzijds wordt beweerd dat werk nog nooit zo werkbaar geweest is. Anderzijds wordt gesteld dat de werktevredenheid daalt, het aantal langdurig zieken (meer dan 1 jaar) stelselmatig stijgt, en de werkdruk toegenomen is. Is het glas halfvol of veeleer half leeg? Het is duidelijk dat de werkomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden er in de afgelopen decennia op vooruit zijn gegaan. Maar het gaat zelden of nooit over de werkinhoud, terwijl die dikwijls bepalend is voor engagement en zingeving. Vandaag is een meer inclusieve arbeidsmarkt een noodzaak en verwacht de overheid dat alle werknemers langer aan de slag blijven. De behoefte aan zingeving als onderdeel van 'werkgoesting' komt op het voorplan.Kennis en ervaring ontwikkelen zich razendsnel. Levenslang leren is een must. We worden daarin geholpen door toegankelijk en laagdrempelige informatie via internet en sociale media. Werk en privéleven raken daardoor almaar meer verstrengeld. Work never leaves you. De plaatsen waar we nog echt onbereikbaar zijn, worden zeldzamer. Die complexiteit is nieuw en veroorzaakt mentale (werk)druk, zelfs bij gunstige werkomstandigheden en -voorwaarden.De overheid, organisaties en individuen (en hun vertegenwoordigers) dragen een gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat collectieve oplossingen alleen onvoldoende antwoord zullen bieden op de huidige uitdagingen. Er moet ruimte worden gecreëerd voor experimenten, maatwerk en individuele oplossingen, waarin mensen willen en kunnen een bijdrage leveren en in ruil een verloning ontvangen die daarmee in verhouding staat.Er is dus werk aan de winkel!Frank Vander Sijpe - Director HR Research Securex