De grootste economie ter wereld telde in februari - volgens het officiële rapport van de overheid - 227.000 nieuwe banen tegenover het gemiddelde van 200.000 waar analisten van het persagentschap Bloomberg op hadden gerekend.

De forse banengroei is goed nieuws voor de huidige president Obama in aanloop naar de presidentverkiezingen. Aangezien werkgelegenheid een hoofdthema blijft in de verkiezingsstrijd, kan Obama met tevredenheid terugblikken op de 1,2 miljoen nieuwe banen die het laatste halfjaar onder zijn beleid werden gecreëerd. Dat is de sterkste toename sinds mei 2006.

Ondanks de forse instroom van nieuwe banen blijft de werkloosheidsgraad stabiel op 8,3 procent, wat nog steeds overeenstemt met het laagste peil in drie jaar. Dat de werkloosheidsgraad niet daalt, heeft volgens het banenrapport te maken met het gegeven dat de actieve beroepsbevolking in februari is toegenomen met 0,3 procent in vergelijking met januari.

Dat laatste zou er kunnen op wijzen dat een aantal werklozen dat de zoektocht naar een baan had opgegeven, zich opnieuw op de arbeidmarkt waagt. In de VS bestaat er namelijk ook zoiets als de 'underemployment rate', dat ook de ontmoedigde werklozen meetelt. Die werklozen meegerekend, brengt de werkloosheidsgraad in de VS in februari op 14,9 percent tegenover 15,1 procent in januari.

Het banenrapport van het ministerie van Arbeid laat nog een terugval van het aantal langdurige werklozen - 72 weken of langer - zien. Dat percentage werklozen (in verhouding tot het totale aantal werklozen) daalde van 42,9 procent tot 42,6 procent. (BO)

De grootste economie ter wereld telde in februari - volgens het officiële rapport van de overheid - 227.000 nieuwe banen tegenover het gemiddelde van 200.000 waar analisten van het persagentschap Bloomberg op hadden gerekend.De forse banengroei is goed nieuws voor de huidige president Obama in aanloop naar de presidentverkiezingen. Aangezien werkgelegenheid een hoofdthema blijft in de verkiezingsstrijd, kan Obama met tevredenheid terugblikken op de 1,2 miljoen nieuwe banen die het laatste halfjaar onder zijn beleid werden gecreëerd. Dat is de sterkste toename sinds mei 2006. Ondanks de forse instroom van nieuwe banen blijft de werkloosheidsgraad stabiel op 8,3 procent, wat nog steeds overeenstemt met het laagste peil in drie jaar. Dat de werkloosheidsgraad niet daalt, heeft volgens het banenrapport te maken met het gegeven dat de actieve beroepsbevolking in februari is toegenomen met 0,3 procent in vergelijking met januari.Dat laatste zou er kunnen op wijzen dat een aantal werklozen dat de zoektocht naar een baan had opgegeven, zich opnieuw op de arbeidmarkt waagt. In de VS bestaat er namelijk ook zoiets als de 'underemployment rate', dat ook de ontmoedigde werklozen meetelt. Die werklozen meegerekend, brengt de werkloosheidsgraad in de VS in februari op 14,9 percent tegenover 15,1 procent in januari.Het banenrapport van het ministerie van Arbeid laat nog een terugval van het aantal langdurige werklozen - 72 weken of langer - zien. Dat percentage werklozen (in verhouding tot het totale aantal werklozen) daalde van 42,9 procent tot 42,6 procent. (BO)