De Waalse tewerkstellingsdienst Forem speelde in 2009 24.269 vacatures door naar VDAB tegenover 31.885 in 2008.

In de omgekeerde richting stuurde VDAB in 2009 (54.250) iets meer vacatures naar Forem dan in 2008 (51.985). In 2007 bezorgden Forem en VDAB elkaar respectievelijk nog 28.484 en 96.239 vacatures. In 2006 - het jaar dat het samenwerkingsakkoord werd afgesloten - was dat respectievelijk slechts 14.131 en 12.839.

Met de uitwisseling van vacatures tussen VDAB en het Brusselse Actiris gaat het wel de goede richting uit. In 2009 kreeg Actiris van de VDAB 60.000 vacatures tegenover 41.000 in 2008. Omgekeerd was dat respectievelijk het geval met 8.000 en 5.400 vacatures.

VDAB verwees in de periode van januari 2008 tot november 2009 16.106 werkzoekenden door naar een vacature bij een bedrijf in Brussel en 1.411 naar een bedrijf in Wallonië.

De Waalse tewerkstellingsdienst Forem speelde in 2009 24.269 vacatures door naar VDAB tegenover 31.885 in 2008. In de omgekeerde richting stuurde VDAB in 2009 (54.250) iets meer vacatures naar Forem dan in 2008 (51.985). In 2007 bezorgden Forem en VDAB elkaar respectievelijk nog 28.484 en 96.239 vacatures. In 2006 - het jaar dat het samenwerkingsakkoord werd afgesloten - was dat respectievelijk slechts 14.131 en 12.839.Met de uitwisseling van vacatures tussen VDAB en het Brusselse Actiris gaat het wel de goede richting uit. In 2009 kreeg Actiris van de VDAB 60.000 vacatures tegenover 41.000 in 2008. Omgekeerd was dat respectievelijk het geval met 8.000 en 5.400 vacatures. VDAB verwees in de periode van januari 2008 tot november 2009 16.106 werkzoekenden door naar een vacature bij een bedrijf in Brussel en 1.411 naar een bedrijf in Wallonië.