Uit de gegevens van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) blijkt dinsdag dat het aantal vacatures in vergelijking met september 2009 38,1 procent bedraagt. Daarmee houdt de toename van de werkgelegenheid aan.

Voor de eerste negen maanden van 2010 liggen de werkgelegenheidscijfers omgerekend 17,5 procent hoger dan in dezelfde periode in 2009.

Het aantal beschikbare banen is vooral te merken in het reguliere circuit. Opvallend blijkt de toename van de vraag naar jobstudenten met bijna 30 procent, een gevolg van de verbeterde economische toestand.

Opmerkelijk is eveneens de vraag naar laaggeschoolde werknemers (maximum 2de graad secundair onderwijs). Hetzelfde geldt voor vacatures waarbij helemaal geen studievereisten vermeld worden (+26 procent).

Dat betekent niet dat er geen vraag is naar hooggeschoolde krachten (bachelors of masters). Die vraag stijgt met +15 procent, terwijl die naar middengeschoolden (hoger secundair onderwijs) stabiel blijft.

Eind september stonden er 43.880 vacatures open, een lichte stijging ten opzichte van eind augustus (+770 of +1,8 procent). Ten opzichte van september 2009 ligt het aantal openstaande vacatures een heel stuk hoger (+10.372 of +31 procent).

Uit de gegevens van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) blijkt dinsdag dat het aantal vacatures in vergelijking met september 2009 38,1 procent bedraagt. Daarmee houdt de toename van de werkgelegenheid aan. Voor de eerste negen maanden van 2010 liggen de werkgelegenheidscijfers omgerekend 17,5 procent hoger dan in dezelfde periode in 2009. Het aantal beschikbare banen is vooral te merken in het reguliere circuit. Opvallend blijkt de toename van de vraag naar jobstudenten met bijna 30 procent, een gevolg van de verbeterde economische toestand. Opmerkelijk is eveneens de vraag naar laaggeschoolde werknemers (maximum 2de graad secundair onderwijs). Hetzelfde geldt voor vacatures waarbij helemaal geen studievereisten vermeld worden (+26 procent). Dat betekent niet dat er geen vraag is naar hooggeschoolde krachten (bachelors of masters). Die vraag stijgt met +15 procent, terwijl die naar middengeschoolden (hoger secundair onderwijs) stabiel blijft. Eind september stonden er 43.880 vacatures open, een lichte stijging ten opzichte van eind augustus (+770 of +1,8 procent). Ten opzichte van september 2009 ligt het aantal openstaande vacatures een heel stuk hoger (+10.372 of +31 procent).