In vergelijking met april 2009 werd een groei met 10,66 procent opgetekend. De toename op maandbasis is te danken aan beide segmenten van de arbeidsmarkt: de activiteit in het arbeiderssegment stijgt met 2,77 procent, in het bediendesegment met 1,56 procent.

De forse groei op jaarbasis is het resultaat van de activiteit in het arbeiderssegment, waar het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 20,04 procent is toegenomen. In het bediendesegment daalde de activiteit licht met 0,43 procent.

In vergelijking met april 2009 werd een groei met 10,66 procent opgetekend. De toename op maandbasis is te danken aan beide segmenten van de arbeidsmarkt: de activiteit in het arbeiderssegment stijgt met 2,77 procent, in het bediendesegment met 1,56 procent. De forse groei op jaarbasis is het resultaat van de activiteit in het arbeiderssegment, waar het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 20,04 procent is toegenomen. In het bediendesegment daalde de activiteit licht met 0,43 procent.