Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid is nu de sterkst stijgende uitgavenpost van de RVA in het afgelopen crisisjaar, meldt De Tijd.

Het totale bedrag van de door de RVA betaalde uitkeringen steeg in 2009 met 14,5 procent tot 9,48 miljard euro tegenover een stijging
van slechts 2,7 procent in 2008.

In 2008 was door de hoge inflatie eigenlijk zelfs sprake van een reële daling van 1,5 procent. De uitgaven voor de eigenlijke werkloosheidsuitkeringen (met inbegrip van de brugpensioenen) namen in 2009 toe met 8,1 procent.

Opmerkelijk daarbij is dat de eigenlijke werkloosheidsuitkeringen - in de totale RVA-uitgaven - gedaald is van 75,9 naar 71,6 procent.

De uitgaven voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid stegen maar liefst met 144 procent, terwijl de bestedingen voor tijdskrediet en ouderschapsverlof met 7 procent toenamen.

Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg met 10 procent tot 1.309.931, maar ook het bedrag per uitkeringsgerechtigde verhoogde met 4,1 procent tot 7.233 euro per hoofd.

Het stelsel van de tijdelijke werkloosheid is nu de sterkst stijgende uitgavenpost van de RVA in het afgelopen crisisjaar, meldt De Tijd. Het totale bedrag van de door de RVA betaalde uitkeringen steeg in 2009 met 14,5 procent tot 9,48 miljard euro tegenover een stijging van slechts 2,7 procent in 2008. In 2008 was door de hoge inflatie eigenlijk zelfs sprake van een reële daling van 1,5 procent. De uitgaven voor de eigenlijke werkloosheidsuitkeringen (met inbegrip van de brugpensioenen) namen in 2009 toe met 8,1 procent. Opmerkelijk daarbij is dat de eigenlijke werkloosheidsuitkeringen - in de totale RVA-uitgaven - gedaald is van 75,9 naar 71,6 procent. De uitgaven voor het stelsel van tijdelijke werkloosheid stegen maar liefst met 144 procent, terwijl de bestedingen voor tijdskrediet en ouderschapsverlof met 7 procent toenamen. Het aantal uitkeringsgerechtigden steeg met 10 procent tot 1.309.931, maar ook het bedrag per uitkeringsgerechtigde verhoogde met 4,1 procent tot 7.233 euro per hoofd.