Het aantal geregistreerde werkenden in de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,4 procent toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar registreert Eurostat een toename met 1,4 procent.

In de volledige Europese Unie (EU) was er een stijging van de werkende bevolking met respectievelijk 0,3 en 1,5 procent.

Volgens ramingen van het Europees statistiekbureau waren in het tweede kwartaal 232,1 miljoen mannen en vrouwen officeel aan de slag in de EU, van wie 153,3 miljoen in de eurozone. Daarmee staat de werkgelegenheidsgraad in de eurozone op het hoogste peil sinds het vierde kwartaal van 2008.

tabel werkgelegenheidsgraad Europa, eurostat
tabel werkgelegenheidsgraad Europa © eurostat

Van de lidstaten waarvan gegevens beschikbaar zijn, noteren Estland (+ 1,7 procent), Ierland (+ 1,1 procent) en Litouwen (+ 1,0 prodent) de grootste toename in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

Een terugval van het aantal werkenden werd geregistreerd in Kroatië (- 0,4 procent), terwijl de werkgelegenheid stabiel bleef in Finland. Volgens de berekeningen van Eurostat was er in België een beperkte toename van de werkgelegenheid met 0,2 procent op kwartaalbasis en met 1,0 procent op jaarbasis. (BO)

Het aantal geregistreerde werkenden in de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,4 procent toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar registreert Eurostat een toename met 1,4 procent.In de volledige Europese Unie (EU) was er een stijging van de werkende bevolking met respectievelijk 0,3 en 1,5 procent.Volgens ramingen van het Europees statistiekbureau waren in het tweede kwartaal 232,1 miljoen mannen en vrouwen officeel aan de slag in de EU, van wie 153,3 miljoen in de eurozone. Daarmee staat de werkgelegenheidsgraad in de eurozone op het hoogste peil sinds het vierde kwartaal van 2008.Van de lidstaten waarvan gegevens beschikbaar zijn, noteren Estland (+ 1,7 procent), Ierland (+ 1,1 procent) en Litouwen (+ 1,0 prodent) de grootste toename in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Een terugval van het aantal werkenden werd geregistreerd in Kroatië (- 0,4 procent), terwijl de werkgelegenheid stabiel bleef in Finland. Volgens de berekeningen van Eurostat was er in België een beperkte toename van de werkgelegenheid met 0,2 procent op kwartaalbasis en met 1,0 procent op jaarbasis. (BO)