Voor het eerst sinds 2011 was er in 2014 opnieuw meer beweging op de arbeidsmarkt. Dat komt echter voornamelijk omdat steeds meer werknemers hun baan onvrijwillig moeten verlaten. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse studie over personeelsverloop van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 46.000 Belgische werknemers uit de privésector. Bovendien worden steeds meer werknemers aangeworven met een tijdelijk contract.

Uit de resultaten blijkt dat het totale verloop op de arbeidsmarkt steeg van 19,38 procent in 2013 tot 20,73 procent in 2014. Dat komt voornamelijk door een stijging van het onvrijwillig verloop, van 12,25 procent tot 13,96 procent. Het vrijwillig verloop, waarbij het initiatief bij de werknemer zelf ligt, daalt dan weer significant sinds 2011: in 2014 verliet slechts 6,62 procent vrijwillig zijn organisatie, tegenover nog 7,01 procent in 2013.

Meer dan de helft van de gevallen (54,1 pct) van onvrijwillig verloop, had te maken met het aflopen van een tijdelijk contract. De voorbije jaren werden bovendien steeds meer mensen met een tijdelijk contract aangeworven: hun aantal steeg van 8,82 pct in 2013 tot 11,67 pct vorig jaar.

Besparingen en eenheidsstatuut

Die stijging heeft te maken met een samenspel van verschillende factoren, aldus Securex. Zo is er sinds de invoering van het eenheidsstatuut begin 2014 een einde gekomen aan de proefperiode, en lijken werkgevers er, als alternatief voor die proefperiode, voor te kiezen mensen aan te nemen met een tijdelijk contract.

Tegelijkertijd was er een licht economisch herstel. Door besparingen de afgelopen jaren werden bepaalde afwezigheden, zoals ziekte, tijdskrediet of pensionering, wellicht niet vervangen. "Nu de economie het weer wat beter doet, zien werkgevers zich dus genoodzaakt om deze afwezigheden op te vangen en vaak vallen ze daarbij terug op tijdelijke contracten", aldus Securex. (Belga/NS)

Voor het eerst sinds 2011 was er in 2014 opnieuw meer beweging op de arbeidsmarkt. Dat komt echter voornamelijk omdat steeds meer werknemers hun baan onvrijwillig moeten verlaten. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse studie over personeelsverloop van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 46.000 Belgische werknemers uit de privésector. Bovendien worden steeds meer werknemers aangeworven met een tijdelijk contract. Uit de resultaten blijkt dat het totale verloop op de arbeidsmarkt steeg van 19,38 procent in 2013 tot 20,73 procent in 2014. Dat komt voornamelijk door een stijging van het onvrijwillig verloop, van 12,25 procent tot 13,96 procent. Het vrijwillig verloop, waarbij het initiatief bij de werknemer zelf ligt, daalt dan weer significant sinds 2011: in 2014 verliet slechts 6,62 procent vrijwillig zijn organisatie, tegenover nog 7,01 procent in 2013.Meer dan de helft van de gevallen (54,1 pct) van onvrijwillig verloop, had te maken met het aflopen van een tijdelijk contract. De voorbije jaren werden bovendien steeds meer mensen met een tijdelijk contract aangeworven: hun aantal steeg van 8,82 pct in 2013 tot 11,67 pct vorig jaar. Die stijging heeft te maken met een samenspel van verschillende factoren, aldus Securex. Zo is er sinds de invoering van het eenheidsstatuut begin 2014 een einde gekomen aan de proefperiode, en lijken werkgevers er, als alternatief voor die proefperiode, voor te kiezen mensen aan te nemen met een tijdelijk contract. Tegelijkertijd was er een licht economisch herstel. Door besparingen de afgelopen jaren werden bepaalde afwezigheden, zoals ziekte, tijdskrediet of pensionering, wellicht niet vervangen. "Nu de economie het weer wat beter doet, zien werkgevers zich dus genoodzaakt om deze afwezigheden op te vangen en vaak vallen ze daarbij terug op tijdelijke contracten", aldus Securex. (Belga/NS)