Het Zuid-Europese land, dat de reputatie van werkloosheidskampioen meedraagt, telde in december 10.221 werklozen minder dan in november. In vergelijking met 2009 staat er wel een toename met 4,5 procent geregistreerd.

Vandaag zijn er in totaal nog steeds 4,1 miljoen Spaanse werklozen. De werkloosheidsgraad klokte in oktober 2010 af op 20,7 procent, of ruim tweemaal het gemiddelde in de eurozone.

Premier Jose Luis Rodriguez Zapatero maakte op 30 december bekend dat de Spaanse economie in het vierde kwartaal opnieuw aantrekt nadat die in het derde kwarteel stagneerde. De Spaanse regering wil het begrotingstekort dit jaar terugdringen tot 6 procent van het bbp (bruto binnenlands product).

Het Zuid-Europese land, dat de reputatie van werkloosheidskampioen meedraagt, telde in december 10.221 werklozen minder dan in november. In vergelijking met 2009 staat er wel een toename met 4,5 procent geregistreerd. Vandaag zijn er in totaal nog steeds 4,1 miljoen Spaanse werklozen. De werkloosheidsgraad klokte in oktober 2010 af op 20,7 procent, of ruim tweemaal het gemiddelde in de eurozone.Premier Jose Luis Rodriguez Zapatero maakte op 30 december bekend dat de Spaanse economie in het vierde kwartaal opnieuw aantrekt nadat die in het derde kwarteel stagneerde. De Spaanse regering wil het begrotingstekort dit jaar terugdringen tot 6 procent van het bbp (bruto binnenlands product).