De vierde economie van de eurozone telde in december 2013 107.570 werklozen minder dan in november. In vergelijking met december 2012 telde het Spaanse werklozenleger 147.385 werklozen minder, de sterkste daling sinds 1999.

Sinds 2008 kende Spanje een gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal werklozen met 544.000.

Ondanks de lichte terugval in december van vorig jaar telt het Zuid-Europese land volgens berekeningen van het ministerie van Arbeid - niet minder dan 4,7 miljoen werklozen.

De kwartaalrapporten, die door economen als nauwkeuriger worden beschouwd, tonen aan dat het Spaanse werkloosheidscijfer in het derde kwartaal 2013 26 procent bedroeg. Dat stemt ongeveer overeen met 6 miljoen werklozen. Spanje torst hiermee - na Griekenland - het hoogste werkloosheidspercentage van alle 28 landen van de Europese Unie.

De Spaanse regering maakt zich niettemin sterk dat de economie aan de betere hand is, en er banen zullen worden gecreëerd 2014. (WP/BO)

De vierde economie van de eurozone telde in december 2013 107.570 werklozen minder dan in november. In vergelijking met december 2012 telde het Spaanse werklozenleger 147.385 werklozen minder, de sterkste daling sinds 1999. Sinds 2008 kende Spanje een gemiddelde jaarlijkse toename van het aantal werklozen met 544.000. Ondanks de lichte terugval in december van vorig jaar telt het Zuid-Europese land volgens berekeningen van het ministerie van Arbeid - niet minder dan 4,7 miljoen werklozen.De kwartaalrapporten, die door economen als nauwkeuriger worden beschouwd, tonen aan dat het Spaanse werkloosheidscijfer in het derde kwartaal 2013 26 procent bedroeg. Dat stemt ongeveer overeen met 6 miljoen werklozen. Spanje torst hiermee - na Griekenland - het hoogste werkloosheidspercentage van alle 28 landen van de Europese Unie.De Spaanse regering maakt zich niettemin sterk dat de economie aan de betere hand is, en er banen zullen worden gecreëerd 2014. (WP/BO)