"Wie ook de voorzittersverkiezingen wint, die persoon moet weer een groep vrienden samenbrengen, die de neuzen in de zelfde richting zet. Het is duidelijk dat men meer als een team moet werken, want nu is het ieder voor zich. "

De roeping van de Vlaamse socialisten moet blijven om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving, en dat is een grote, heterogene groep meent Norbert De Batselier. "Dat zijn werklozen, gepensioneerden, vrouwen, migranten, maar ook mensen met hoge intellectuele capaciteiten die de kans niet krijgen om een rol te vervullen in de maatschappij." De Batselier is ervan overtuigd dat er nog heel veel ongelijkheden in de samenleving zitten. "De gezondheidszorg is daar een voorbeeld van. Heel veel ziektes komen voor aan de benedengrens van de inkomens, terwijl de rijkste tien procent veel meer uitgeeft aan gezondheidszorg dan de armste tien procent."

Voor De Batselier is een samenwerking met de socialistische vakbond ABVV geen evidentie. "Een partij heeft een andere rol want de vakbond is een belangenorganisatie. Een bijkomend probleem is dat de vakbond nog steeds unitair is, terwijl de partijen intussen gesplitst zijn. In de oppositie zullen het ABVV en sp.a per definitie dichter bij elkaar staan, maar eens de Vlaamse socialisten weer in een regering zetelen, zal de vakbond weer op een schupstoel zitten."

Nobert De Batselier is te gast in Z-Talk Goossens, te bekijken vanaf zaterdag 11 uur of nu al hieronder:

"Wie ook de voorzittersverkiezingen wint, die persoon moet weer een groep vrienden samenbrengen, die de neuzen in de zelfde richting zet. Het is duidelijk dat men meer als een team moet werken, want nu is het ieder voor zich. "De roeping van de Vlaamse socialisten moet blijven om op te komen voor de zwakkeren in de samenleving, en dat is een grote, heterogene groep meent Norbert De Batselier. "Dat zijn werklozen, gepensioneerden, vrouwen, migranten, maar ook mensen met hoge intellectuele capaciteiten die de kans niet krijgen om een rol te vervullen in de maatschappij." De Batselier is ervan overtuigd dat er nog heel veel ongelijkheden in de samenleving zitten. "De gezondheidszorg is daar een voorbeeld van. Heel veel ziektes komen voor aan de benedengrens van de inkomens, terwijl de rijkste tien procent veel meer uitgeeft aan gezondheidszorg dan de armste tien procent."Voor De Batselier is een samenwerking met de socialistische vakbond ABVV geen evidentie. "Een partij heeft een andere rol want de vakbond is een belangenorganisatie. Een bijkomend probleem is dat de vakbond nog steeds unitair is, terwijl de partijen intussen gesplitst zijn. In de oppositie zullen het ABVV en sp.a per definitie dichter bij elkaar staan, maar eens de Vlaamse socialisten weer in een regering zetelen, zal de vakbond weer op een schupstoel zitten."Nobert De Batselier is te gast in Z-Talk Goossens, te bekijken vanaf zaterdag 11 uur of nu al hieronder: