Volgens de gegevens van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) telde ons land de eerste maand van dit jaar 449.332 werklozen, of 8.543 (1,9 procent) minder dan in januari 2011. In januari zijn er meer mannelijke (241.996) dan vrouwelijke (207.336) werklozen.

Op jaarbasis was er vooral in Vlaanderen een daling merkbaar Er (-3,6 procent) en in Wallonië (-1,8 procent). In Brussel werd een toename met 1,8 procent genoterd.

Onder de jongeren (-25 jaar) is de werkloosheid op jaarbasis gedaald met 3,4 procent of 2.174 tot 62.131 werklozen. Het aantal werklozen van 50 jaar of ouder bedraagt 110.899: amper 12 minder dan een jaar eerder. Bij de 55-59 jarigen is er een stijging met 1.918 en bij de 60-plussers met 789. In de leeftijdscategorie van 50-54 jaar is er een daling met 2.719.

Het aantal langdurig werklozen (2 jaar en langer) is gedaald met 5.273 op jaarbasis tot 204.444. Het aantal tijdelijk werklozen is in januari in vergelijking met een jaar eerder met 36.453 gedaald tot 206.957. (Belga/BO)

Volgens de gegevens van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) telde ons land de eerste maand van dit jaar 449.332 werklozen, of 8.543 (1,9 procent) minder dan in januari 2011. In januari zijn er meer mannelijke (241.996) dan vrouwelijke (207.336) werklozen.Op jaarbasis was er vooral in Vlaanderen een daling merkbaar Er (-3,6 procent) en in Wallonië (-1,8 procent). In Brussel werd een toename met 1,8 procent genoterd. Onder de jongeren (-25 jaar) is de werkloosheid op jaarbasis gedaald met 3,4 procent of 2.174 tot 62.131 werklozen. Het aantal werklozen van 50 jaar of ouder bedraagt 110.899: amper 12 minder dan een jaar eerder. Bij de 55-59 jarigen is er een stijging met 1.918 en bij de 60-plussers met 789. In de leeftijdscategorie van 50-54 jaar is er een daling met 2.719. Het aantal langdurig werklozen (2 jaar en langer) is gedaald met 5.273 op jaarbasis tot 204.444. Het aantal tijdelijk werklozen is in januari in vergelijking met een jaar eerder met 36.453 gedaald tot 206.957. (Belga/BO)