Als je werkloos bent, moet je actief op zoek gaan naar nieuw werk, maar steeds meer werklozen doen dat blijkbaar niet. Bij de RVA werden in 2008 4.500 werklozen definitief geschrapt. In 2009 waren er dat al 2.000 meer, wat overeenstemt met een stijging van 30 procent.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft de taak werklozen aan te sporen om een job te zoeken. Als zo'n werkloze een aantal keren een job of opleiding weigert, komt het dossier terecht bij de RVA. De RVA beslist dan of de werkloze al dan niet zijn uitkering verliest.

Verschillende partijen pleiten er intussen voor om de uitkering van werklozen te beperken in de tijd.

Als je werkloos bent, moet je actief op zoek gaan naar nieuw werk, maar steeds meer werklozen doen dat blijkbaar niet. Bij de RVA werden in 2008 4.500 werklozen definitief geschrapt. In 2009 waren er dat al 2.000 meer, wat overeenstemt met een stijging van 30 procent. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) heeft de taak werklozen aan te sporen om een job te zoeken. Als zo'n werkloze een aantal keren een job of opleiding weigert, komt het dossier terecht bij de RVA. De RVA beslist dan of de werkloze al dan niet zijn uitkering verliest. Verschillende partijen pleiten er intussen voor om de uitkering van werklozen te beperken in de tijd.