Uit een grootschalige synthesestudie, die 83 andere studies samenvatte, bleek overduidelijk dat optimisme een betrouwbare voorspeller is voor de latere gezondheid, vooral de subjectief ervaren gezondheid. Optimisten interpreteren hun kwaaltjes positiever dan pessimisten. Alle doodsoorzaken worden gunstig beïnvloed door optimisme, maar de band met kanker is duidelijk zwakker.
...