De handelsrechtbank van Gent heeft twee voorlopige bewindvoerders op het persoonlijk vermogen gezet van Jeroen Piqueur, de hoofdaandeelhouder van Optima Bank. Dat meldt De Tijd dinsdag.

De bewindvoerders moeten erop toezien dat Piqueur zichzelf niet onvermogend maakt door delen van zijn patrimonium weg te sluizen, aldus de krant. Ze zullen in eerste instantie het vermogen van Piqueur in kaart brengen.

Het is de bedoeling dat wordt opgelijst welke onderdelen van Piqueurs vermogen echt zijn persoonlijke bezit zijn, en welke via zijn bedrijvenimperium zijn gekocht.

In de huidige fase van de procedure is het alleen de voorzitter van de rechtbank van koophandel die eenzijdig de twee voorlopige bewindvoerders heeft aangeduid. Pas wanneer hoofdaandeelhouder Piqueur verzet aantekent, volgt een publieke rechtszaak. Dat gebeurt in kort geding, aldus De Tijd.

Noch de advocaat van Jeroen Piqueur, Dirk Van Gerven, noch de persrechter van de Gentse handelsrechtbank, Greta Kips, is bereid commentaar te geven. Dat gebeurt niet zolang de zaak niet in een openbare rechtszitting is behandeld, luidt het. (DT/BO)

De handelsrechtbank van Gent heeft twee voorlopige bewindvoerders op het persoonlijk vermogen gezet van Jeroen Piqueur, de hoofdaandeelhouder van Optima Bank. Dat meldt De Tijd dinsdag.De bewindvoerders moeten erop toezien dat Piqueur zichzelf niet onvermogend maakt door delen van zijn patrimonium weg te sluizen, aldus de krant. Ze zullen in eerste instantie het vermogen van Piqueur in kaart brengen. Het is de bedoeling dat wordt opgelijst welke onderdelen van Piqueurs vermogen echt zijn persoonlijke bezit zijn, en welke via zijn bedrijvenimperium zijn gekocht. In de huidige fase van de procedure is het alleen de voorzitter van de rechtbank van koophandel die eenzijdig de twee voorlopige bewindvoerders heeft aangeduid. Pas wanneer hoofdaandeelhouder Piqueur verzet aantekent, volgt een publieke rechtszaak. Dat gebeurt in kort geding, aldus De Tijd.Noch de advocaat van Jeroen Piqueur, Dirk Van Gerven, noch de persrechter van de Gentse handelsrechtbank, Greta Kips, is bereid commentaar te geven. Dat gebeurt niet zolang de zaak niet in een openbare rechtszitting is behandeld, luidt het. (DT/BO)