De RVA noteerde in november 457.144 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat zijn er 2,7 procent minder dan tijdens dezelfde maand in 2013.

In november was er vooral een daling van het aantal werkloze vrouwen ( -3,7 procent of 8.095 minder vrouwen werkloos). Ook bij de mannen was er een - zij het beperktere afname (-1,9 procent of 4.798 minder mannen werkloos).

Wat de leeftijdscategorieën betreft, zijn er wel grote verschillen merkbaar. Dat was ook al in oktober het geval.

Vooral de toename van het aantal uitkeringsgerechtige werkloze 50-plussers (+5,7 procent of 7.278 meer 50-plussers werkloos) is opmerkelijk.Volgens de RVA valt die toename gedeeltelijk te verklaren door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor wie een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende geniet.

Terwijl het aantal oudere werklozen net als vorige maand toeneemt, gebeurt opnieuw het omgekeerde bij de jongeren. Bij de jongeren van minder dan 25 jaar viel de werkloosheid terug met maar liefst 14,3 procent (of 8.928 minder jongeren werkloos). Ook bij de 25- tot 49-jarigen nam de werkloosheid af (-4 procent of -11.243).

November bracht een terugval van de werkloosheid in alle gewesten van het land. Vooral dan in Brussel (-5,7 procent), gevolgd door Wallonië (-3,9 procent). In het Vlaams Gewest was bleef de daling beperkt tot -0,1 procent.

Hardnekkig blijft de langdurige werkloosheid in België. De vergoede volledige werkloosheid met een duur van 1 tot 2 jaar nam toe met 0,4 procent, de langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) steeg met 0,3 procent.

Het aantal tijdelijke werklozen daalde op jaarbasis met 14,7 procent tot 140.342 mensen in november. (BO)

De RVA noteerde in november 457.144 volledig uitkeringsgerechtigde werklozen. Dat zijn er 2,7 procent minder dan tijdens dezelfde maand in 2013. In november was er vooral een daling van het aantal werkloze vrouwen ( -3,7 procent of 8.095 minder vrouwen werkloos). Ook bij de mannen was er een - zij het beperktere afname (-1,9 procent of 4.798 minder mannen werkloos). Wat de leeftijdscategorieën betreft, zijn er wel grote verschillen merkbaar. Dat was ook al in oktober het geval.Vooral de toename van het aantal uitkeringsgerechtige werkloze 50-plussers (+5,7 procent of 7.278 meer 50-plussers werkloos) is opmerkelijk.Volgens de RVA valt die toename gedeeltelijk te verklaren door de verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor wie een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende geniet. Terwijl het aantal oudere werklozen net als vorige maand toeneemt, gebeurt opnieuw het omgekeerde bij de jongeren. Bij de jongeren van minder dan 25 jaar viel de werkloosheid terug met maar liefst 14,3 procent (of 8.928 minder jongeren werkloos). Ook bij de 25- tot 49-jarigen nam de werkloosheid af (-4 procent of -11.243). November bracht een terugval van de werkloosheid in alle gewesten van het land. Vooral dan in Brussel (-5,7 procent), gevolgd door Wallonië (-3,9 procent). In het Vlaams Gewest was bleef de daling beperkt tot -0,1 procent. Hardnekkig blijft de langdurige werkloosheid in België. De vergoede volledige werkloosheid met een duur van 1 tot 2 jaar nam toe met 0,4 procent, de langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) steeg met 0,3 procent. Het aantal tijdelijke werklozen daalde op jaarbasis met 14,7 procent tot 140.342 mensen in november. (BO)