Ik besef dat het moeilijk is om een land te besturen. Het is een complex geheel, bezaaid met heel wat tegenstrijdige en veeleisende drukkingsgroepen, gestoord door mensen die over alles een mening hebben. Ik weet dat het besluitvormingsproces in een regering moeilijker is dan in een bedrijf omwille van de speerpunten van verschillende partijen, de compromissen in een regeerakkoord en de invloeden van zoveel lobbyisten.

Ik begrijp dat er een onaangename historiek is van 25 jaar Parti Socialiste en de daaruit verworven rechten en verwennerijen. Om aan te knopen met langdurige economische groei moet bergop gefietst worden, zelfs met tegenwind. Juist daarom is er een lijn nodig, want zonder lijn wordt het een kluwen.

Voor 2015 wens ik dit land de politici toe die de moed hebben om te bouwen aan economische groei. Beloon en motiveer de trekkers van die groei : ondernemers, aandeelhouders en werknemers. Ontwikkel een fiscaliteit die zowel zweet als risico beloont. Een hoger netto inkomen voor de werkende mens, zodat er perspectief is. Geef meer koopkracht aan zij die zweten. Verzin geen straffiscaliteit voor diegenen die iets opzij hebben gezet na jarenlang werken. Vermogensbelasting heet dat, als ik me niet vergis.

Beloon niet wie aan de kant wil staan of te snel opgeeft. Maar toon wél begrip voor wie niet (meer) kan. Langer werken, met een aantal beperkte en verantwoorde uitzonderingen. Geef hier niet veel op toe. Eis van werkgevers dat ze investeren in betrokkenheid, arbeidsvreugde, afwisseling, betere leiding opdat mensen zonder tegenzin langer willen werken. Werken is geen straf, het is een bron van zelfvertrouwen en sociaal contact.

Hervorm de indexaanpassing van het loon. Centen, geen procenten. Dat is rechtvaardig naar lagere en middelhoge inkomens : 100€ is veel meer voor een arbeider dan voor een CEO. Of beter nog, laat salarisenveloppes toe in functie van de groei en rendabiliteit van sectoren of bedrijven. Meritocratie is een betere basis voor opslag dan automatismen.

Maak de arbeidsmarkt flexibeler : minder barrières die vermijden dat mensen van A naar B kunnen. Minder statuten en vaste benoemingen, meer aanzet tot vorming en bijscholing. Wees creatief in de opbouw van loopbanen. Geef Fons Leroy een mandaat om die kar te trekken. Die vent is niet alleen goed, hij is ook politiek vrij neutraal en geloofwaardig.

Voor 2015 drink ik op de politici die één team kunnen bouwen als regeringsploeg en het 5 jaar volhouden. Geen publiek getwitter over onenigheden noch caféruzies. Een team met een koers en een leider. Iemand die het volk en de regeringsploeg inspireert en vanuit die dynamiek (en discipline) alles samen houdt en richting geeft. Ook in een bedrijf zijn er tegenslagen en mensen die dwars liggen. Verandering roept weerstand op. De meeste bedrijven slagen er in om het bedrijfsbelang te verzoenen met het belang van werknemers. Daar is wederzijds begrip voor nodig en iemand die verzoent en dynamiek brengt. Taarten bakken en taarten verdelen (in die volgorde). Dat lukt, mits er vertrouwen is in de koers en in elkaar. Voor 2015 hoop ik op zekerheid en eenvoud. Hang boven elke deur de lijfspreuk : "simplicity is not a simple thing".

Blijf hervormen tot het simpeler wordt, al staat dat misschien averechts op uw aard. Versimpel de fiscaliteit tot op een punt waar zelfs ik ze begrijp en de achterpoortjes moeilijker worden. Maak coherente bevoegdheden binnen de staatsinstellingen. Schrap tussenniveaus in de staatsstructuur. Reduceer subsidies en controles. Bied meer rechtszekerheid van vergunningen. Voorzie minder pedagogische controles voor leraars en laat ze bloeien voor hun klas. Stop nooit met hervormen tot het simpeler wordt zodat de ondernemende mens meer vrijheid en ademruimte krijgt. In een simpeler wereld gebeuren zaken die in een complexe wereld zelfs nooit geboren worden.

En ten slotte, blijf inspireren. Geef de mensen goesting in morgen, ook al kost het hen zweet en moeite. Goesting is wat dit land nodig heeft, maar ze wordt verdrongen door verzuring en negativisme. Huur het beste reclamebureau in, communiceer over het goeie nieuws in dit land en geef dit land goesting ! Groei is mentaal. Je moet er willen aan beginnen - en dat doe je als je vertrouwen hebt in morgen. Praat daar over.

Ik besef dat het moeilijk is om een land te besturen. Het is een complex geheel, bezaaid met heel wat tegenstrijdige en veeleisende drukkingsgroepen, gestoord door mensen die over alles een mening hebben. Ik weet dat het besluitvormingsproces in een regering moeilijker is dan in een bedrijf omwille van de speerpunten van verschillende partijen, de compromissen in een regeerakkoord en de invloeden van zoveel lobbyisten. Ik begrijp dat er een onaangename historiek is van 25 jaar Parti Socialiste en de daaruit verworven rechten en verwennerijen. Om aan te knopen met langdurige economische groei moet bergop gefietst worden, zelfs met tegenwind. Juist daarom is er een lijn nodig, want zonder lijn wordt het een kluwen.Voor 2015 wens ik dit land de politici toe die de moed hebben om te bouwen aan economische groei. Beloon en motiveer de trekkers van die groei : ondernemers, aandeelhouders en werknemers. Ontwikkel een fiscaliteit die zowel zweet als risico beloont. Een hoger netto inkomen voor de werkende mens, zodat er perspectief is. Geef meer koopkracht aan zij die zweten. Verzin geen straffiscaliteit voor diegenen die iets opzij hebben gezet na jarenlang werken. Vermogensbelasting heet dat, als ik me niet vergis. Beloon niet wie aan de kant wil staan of te snel opgeeft. Maar toon wél begrip voor wie niet (meer) kan. Langer werken, met een aantal beperkte en verantwoorde uitzonderingen. Geef hier niet veel op toe. Eis van werkgevers dat ze investeren in betrokkenheid, arbeidsvreugde, afwisseling, betere leiding opdat mensen zonder tegenzin langer willen werken. Werken is geen straf, het is een bron van zelfvertrouwen en sociaal contact.Hervorm de indexaanpassing van het loon. Centen, geen procenten. Dat is rechtvaardig naar lagere en middelhoge inkomens : 100€ is veel meer voor een arbeider dan voor een CEO. Of beter nog, laat salarisenveloppes toe in functie van de groei en rendabiliteit van sectoren of bedrijven. Meritocratie is een betere basis voor opslag dan automatismen. Maak de arbeidsmarkt flexibeler : minder barrières die vermijden dat mensen van A naar B kunnen. Minder statuten en vaste benoemingen, meer aanzet tot vorming en bijscholing. Wees creatief in de opbouw van loopbanen. Geef Fons Leroy een mandaat om die kar te trekken. Die vent is niet alleen goed, hij is ook politiek vrij neutraal en geloofwaardig. Voor 2015 drink ik op de politici die één team kunnen bouwen als regeringsploeg en het 5 jaar volhouden. Geen publiek getwitter over onenigheden noch caféruzies. Een team met een koers en een leider. Iemand die het volk en de regeringsploeg inspireert en vanuit die dynamiek (en discipline) alles samen houdt en richting geeft. Ook in een bedrijf zijn er tegenslagen en mensen die dwars liggen. Verandering roept weerstand op. De meeste bedrijven slagen er in om het bedrijfsbelang te verzoenen met het belang van werknemers. Daar is wederzijds begrip voor nodig en iemand die verzoent en dynamiek brengt. Taarten bakken en taarten verdelen (in die volgorde). Dat lukt, mits er vertrouwen is in de koers en in elkaar. Voor 2015 hoop ik op zekerheid en eenvoud. Hang boven elke deur de lijfspreuk : "simplicity is not a simple thing". Blijf hervormen tot het simpeler wordt, al staat dat misschien averechts op uw aard. Versimpel de fiscaliteit tot op een punt waar zelfs ik ze begrijp en de achterpoortjes moeilijker worden. Maak coherente bevoegdheden binnen de staatsinstellingen. Schrap tussenniveaus in de staatsstructuur. Reduceer subsidies en controles. Bied meer rechtszekerheid van vergunningen. Voorzie minder pedagogische controles voor leraars en laat ze bloeien voor hun klas. Stop nooit met hervormen tot het simpeler wordt zodat de ondernemende mens meer vrijheid en ademruimte krijgt. In een simpeler wereld gebeuren zaken die in een complexe wereld zelfs nooit geboren worden. En ten slotte, blijf inspireren. Geef de mensen goesting in morgen, ook al kost het hen zweet en moeite. Goesting is wat dit land nodig heeft, maar ze wordt verdrongen door verzuring en negativisme. Huur het beste reclamebureau in, communiceer over het goeie nieuws in dit land en geef dit land goesting ! Groei is mentaal. Je moet er willen aan beginnen - en dat doe je als je vertrouwen hebt in morgen. Praat daar over.