De groep ontslagen werknemers moet de verhouding tussen de leeftijdscategorieën in het bedrijf - jonger dan 30, tussen 30 en 55 en ouder dan 55 jaar - weerspiegelen.

Minister van Werk Monica De Coninck (Sp.a) wil zo vermijden dat bedrijven vooral oudere werkernemers ontslaan (meestal via brugpensioen) of de laatst aangenomen jongere werknemers als eerste aan de deur zetten.

In Nederland functioneert dat systeem al zes jaar goed, zeggen arbeidsmarktexperts. Onze noorderburen hebben het over het afspiegelingsprincipe bij collectief ontslag. Meer nog dan een manier om te vermijden dat vooral oudere werknemers worden ontslagen, is het stelsel daar ingevoerd om 'last in first out'-scenario's (lifo) te vermijden. Door het afspiegelinsprincipe krijgen werknemers met weinig dienstjaren (zoals herintreders en vooral jongeren) meer ontslagbescherming.

Tijdens de recessie van 2009 werd het stelsel wel versoepeld. Zo konden bedrijven werknemers gemakkelijker onmisbaar verklaren, waardoor werkgevers meer zelf konden bepalen wie wel en wie niet zou worden ontslagen. (AM)

De groep ontslagen werknemers moet de verhouding tussen de leeftijdscategorieën in het bedrijf - jonger dan 30, tussen 30 en 55 en ouder dan 55 jaar - weerspiegelen. Minister van Werk Monica De Coninck (Sp.a) wil zo vermijden dat bedrijven vooral oudere werkernemers ontslaan (meestal via brugpensioen) of de laatst aangenomen jongere werknemers als eerste aan de deur zetten. In Nederland functioneert dat systeem al zes jaar goed, zeggen arbeidsmarktexperts. Onze noorderburen hebben het over het afspiegelingsprincipe bij collectief ontslag. Meer nog dan een manier om te vermijden dat vooral oudere werknemers worden ontslagen, is het stelsel daar ingevoerd om 'last in first out'-scenario's (lifo) te vermijden. Door het afspiegelinsprincipe krijgen werknemers met weinig dienstjaren (zoals herintreders en vooral jongeren) meer ontslagbescherming. Tijdens de recessie van 2009 werd het stelsel wel versoepeld. Zo konden bedrijven werknemers gemakkelijker onmisbaar verklaren, waardoor werkgevers meer zelf konden bepalen wie wel en wie niet zou worden ontslagen. (AM)