Volgens de berekeningen van de VDAB waren in Vlaanderen eind december 2010 199.834 niet-werkende werkzoekenden geregistreerd. Dat zijn er in januari dus meer, maar in vergelijking met 2010 zijn het er 5,2 procent minder. Eind december 2010 bedroeg het verschil nog 9,3 procent met 2009, al staat de laatste maand van het crisisjaar 2009 volgens de VDAB geregistreerd als "gitzwart".

Het verbeterde economische klimaat laat zich vooral zien bij de groepen 'werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag' (-7,5 procent) en 'jongeren in wachttijd' (-7,6 procent). De stijging ten opzichte van eind december 2010 is te wijten aan de groep vrij ingeschreven werkzoekenden (+5,1 procent) en de restgroep (+9,6 procent).

Wat de leeftijdscategorie betreft, vertaalt de heropleving zich vooral bij de jongeren (-9 procent) en bij de middenleeftijdsgroep (-7,1 procent). Enkel de 50-plussers (+2,3 procent) en de langdurig werklozen (+6,7 procent) profiteren niet mee van de positieve golf.

Ruim de helft (52,1 procent) van de werkzoekenden zijn mannen. Voor de crisis waren de vrouwen nog in de meerderheid, terwijl die evolutie tijdens de crisis is gekanteld.

Volgens de berekeningen van de VDAB waren in Vlaanderen eind december 2010 199.834 niet-werkende werkzoekenden geregistreerd. Dat zijn er in januari dus meer, maar in vergelijking met 2010 zijn het er 5,2 procent minder. Eind december 2010 bedroeg het verschil nog 9,3 procent met 2009, al staat de laatste maand van het crisisjaar 2009 volgens de VDAB geregistreerd als "gitzwart".Het verbeterde economische klimaat laat zich vooral zien bij de groepen 'werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag' (-7,5 procent) en 'jongeren in wachttijd' (-7,6 procent). De stijging ten opzichte van eind december 2010 is te wijten aan de groep vrij ingeschreven werkzoekenden (+5,1 procent) en de restgroep (+9,6 procent). Wat de leeftijdscategorie betreft, vertaalt de heropleving zich vooral bij de jongeren (-9 procent) en bij de middenleeftijdsgroep (-7,1 procent). Enkel de 50-plussers (+2,3 procent) en de langdurig werklozen (+6,7 procent) profiteren niet mee van de positieve golf. Ruim de helft (52,1 procent) van de werkzoekenden zijn mannen. Voor de crisis waren de vrouwen nog in de meerderheid, terwijl die evolutie tijdens de crisis is gekanteld.