Het zal je maar overkomen. Het ene moment zit je nog rustig in je hoekkantoor je carrière te overdenken. Je herinnert je hoe je onderaan de ladder begon, hoe er vele overuren nodig waren om die ladder te beklimmen en bedenkt dat die extra werkuren hebben geloond. Nu kun je van je succes genieten. Het andere moment staat plots een jonge snaak in je bureau. Hij meldt koudweg dat hij jouw project toch helemaal anders zou aanpakken, dat hij het er al met de collega's over had en dat hij eigenlijk dringend van die hoekkantoren af wil. En ook nog: dat hij echt niet van plan is evenveel overuren te kloppen als jij deed.
...