Marc Lau­wers, de vi­ce­voor­zit­ter van het di­rec­tie­co­mité van Bel­fi­us, ver­laat de bank. Dat schrijft De Tijd haar website.

Lauwers nam zelf ontslag en gaat aan de slag in het Groot­her­tog­dom Luxem­burg.

De nummer twee bij Belfius wordt op­ge­volgd door Dirk Van­der­schrick. Van­der­schrick is al lid van het di­rec­tie­co­mité en hoofd van de af­de­ling The­sau­rie en Fi­nan­ciële Mark­ten. Zowel Lau­wers als Van­der­schrick waren voor de fusie met Dexia Bank (in 2001) ac­tief bij Bacob/Ar­te­sia.

Marc Lau­wers, de vi­ce­voor­zit­ter van het di­rec­tie­co­mité van Bel­fi­us, ver­laat de bank. Dat schrijft De Tijd haar website. Lauwers nam zelf ontslag en gaat aan de slag in het Groot­her­tog­dom Luxem­burg. De nummer twee bij Belfius wordt op­ge­volgd door Dirk Van­der­schrick. Van­der­schrick is al lid van het di­rec­tie­co­mité en hoofd van de af­de­ling The­sau­rie en Fi­nan­ciële Mark­ten. Zowel Lau­wers als Van­der­schrick waren voor de fusie met Dexia Bank (in 2001) ac­tief bij Bacob/Ar­te­sia.