Hoe groot is de kans dat je als migrant werk vindt? Andrea Gomez Cervantes en ChangHwan Kim, twee sociologen van de Universiteit van Kansas, onderzochten de invloed van onder meer de minderheid waartoe je behoort, je opleidingsniveau en je huidskleur op die kans.

Conclusie? Binnen migrantengroepen met dezelfde afkomst speelt de huidskleur een rol. Hoe donkerder de huidskleur, hoe kleiner de kans op een baan. Vooral bij mannen van Aziatische afkomst speelt die factor sterk.

Niet bij vrouwen

Bij vrouwelijke migranten doet de huidskleur er veel minder toe. Zwarte en Aziatische vrouwen zijn wel benadeeld ten opzichte van blanke vrouwen, maar binnen elke minderheid wordt het nadeel niet groter naarmate je huidskleur donkerder is.

"Onze bevindingen suggereren dat kleuronderscheid door het geslacht wordt beïnvloed, en dat ras niet langer volstaat om het huidige stratificatiesysteem te begrijpen", zegt Gomez Cervantes. "Het is mogelijk dat de betekenis van vrouwelijkheid en mannelijkheid samenhangt met die van huidkleur.

"Mannelijkheid en bedreigende beelden die met een donkere huidskleur verbonden zijn, hebben een negatieve impact voor mannen, terwijl die negatieve beelden bij vrouwen niet van toepassing zijn."

De bevolkingssamenstelling in de VS is al lang geen kwestie meer van blank en zwart, zegt Gomez Cervantes. De meeste nieuwe migranten in de VS zijn van Aziatische en Latijns-Amerikaanse afkomst. Tegen 2050 zal de blanke bevolkingsgroep nog maar 46 procent van het totaal vertegenwoordigen. (IPS)

Hoe groot is de kans dat je als migrant werk vindt? Andrea Gomez Cervantes en ChangHwan Kim, twee sociologen van de Universiteit van Kansas, onderzochten de invloed van onder meer de minderheid waartoe je behoort, je opleidingsniveau en je huidskleur op die kans.Conclusie? Binnen migrantengroepen met dezelfde afkomst speelt de huidskleur een rol. Hoe donkerder de huidskleur, hoe kleiner de kans op een baan. Vooral bij mannen van Aziatische afkomst speelt die factor sterk.Bij vrouwelijke migranten doet de huidskleur er veel minder toe. Zwarte en Aziatische vrouwen zijn wel benadeeld ten opzichte van blanke vrouwen, maar binnen elke minderheid wordt het nadeel niet groter naarmate je huidskleur donkerder is."Onze bevindingen suggereren dat kleuronderscheid door het geslacht wordt beïnvloed, en dat ras niet langer volstaat om het huidige stratificatiesysteem te begrijpen", zegt Gomez Cervantes. "Het is mogelijk dat de betekenis van vrouwelijkheid en mannelijkheid samenhangt met die van huidkleur."Mannelijkheid en bedreigende beelden die met een donkere huidskleur verbonden zijn, hebben een negatieve impact voor mannen, terwijl die negatieve beelden bij vrouwen niet van toepassing zijn."De bevolkingssamenstelling in de VS is al lang geen kwestie meer van blank en zwart, zegt Gomez Cervantes. De meeste nieuwe migranten in de VS zijn van Aziatische en Latijns-Amerikaanse afkomst. Tegen 2050 zal de blanke bevolkingsgroep nog maar 46 procent van het totaal vertegenwoordigen. (IPS)