In 2012 verdiende een vrouw gemiddeld per uur 9 procent minder dan een man, stelt het IGMV. Op basis van het uurloon daalt de loonkloof zo 1 procentpunt in vergelijking met 2011. Dat is het goede nieuws. Minder goed nieuws is dat de kloof op jaarbasis stagneert, op 22 procent.

Het verschil tussen de twee cijfers wordt verklaard door de bekende problematiek van de deeltijdse jobs. Andere elementen die dat verschil helpen verklaren zijn de werkzaamheidsgraad en de nationaliteit.

Weinig evolutie

Het zijn nog altijd vooral vrouwen die deeltijds werken. Bovendien is er weinig evolutie in deze situatie, stelt IGVM vast. "Ongeveer een kwart van de mensen die deeltijds werken geeft aan geen voltijds werk te vinden of geen mogelijkheid te hebben om voltijds te werken binnen de huidige job", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. "Bovendien is voor de helft van de deeltijds werkende vrouwen de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden om deeltijds te werken."

Hoewel de werkzaamheidsgraad de afgelopen jaren licht stijgt, en die van mannen daalt, blijft de loonkloof op jaarbasis dus stagneren. "De stijging van de werkzaamheidsgraad van vrouwen gaat echter vaak gepaard met banen van mindere kwaliteit, die ook minder goed betaald worden", aldus Stevens.

Een vreemde nationaliteit of ander geboorteland hebben, heeft ook een grotere negatieve impact op de kansen op werk van vrouwen dan van mannen.

Voor het rapport 2015 deed het Instituut beroep op cijfers uit 2012. In vergelijking met de jaren daarvoor is de loonkloof, op basis van het uurloon, maar heel geleidelijk gedaald: in 2007 bedroeg de kloof 12 procent. (Belga/NS)

In 2012 verdiende een vrouw gemiddeld per uur 9 procent minder dan een man, stelt het IGMV. Op basis van het uurloon daalt de loonkloof zo 1 procentpunt in vergelijking met 2011. Dat is het goede nieuws. Minder goed nieuws is dat de kloof op jaarbasis stagneert, op 22 procent. Het verschil tussen de twee cijfers wordt verklaard door de bekende problematiek van de deeltijdse jobs. Andere elementen die dat verschil helpen verklaren zijn de werkzaamheidsgraad en de nationaliteit. Het zijn nog altijd vooral vrouwen die deeltijds werken. Bovendien is er weinig evolutie in deze situatie, stelt IGVM vast. "Ongeveer een kwart van de mensen die deeltijds werken geeft aan geen voltijds werk te vinden of geen mogelijkheid te hebben om voltijds te werken binnen de huidige job", zegt adjunct-directeur Liesbet Stevens. "Bovendien is voor de helft van de deeltijds werkende vrouwen de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden om deeltijds te werken." Hoewel de werkzaamheidsgraad de afgelopen jaren licht stijgt, en die van mannen daalt, blijft de loonkloof op jaarbasis dus stagneren. "De stijging van de werkzaamheidsgraad van vrouwen gaat echter vaak gepaard met banen van mindere kwaliteit, die ook minder goed betaald worden", aldus Stevens. Een vreemde nationaliteit of ander geboorteland hebben, heeft ook een grotere negatieve impact op de kansen op werk van vrouwen dan van mannen. Voor het rapport 2015 deed het Instituut beroep op cijfers uit 2012. In vergelijking met de jaren daarvoor is de loonkloof, op basis van het uurloon, maar heel geleidelijk gedaald: in 2007 bedroeg de kloof 12 procent. (Belga/NS)