De resultaten van de enquête zijn gebaseerd op 670 schriftelijke antwoorden en 45 uitgebreide interviews met wetenschappers wereldwijd. De jonge onderzoekers uit West-Europa zijn het minst gelukkig. Niet alleen de publicatiedruk, maar vooral de job-onzekerheid en het gebrek aan een toekomstperspectief wegen zwaar.

Samenvattend noteerde GYA de volgende knelpunten:

1. Begeleiding: jonge onderzoekers ervaren een algemeen tekort aan steun, zowel persoonlijk door gesprekken met mentoren als structurele steun met bijvoorbeeld een startbudget.

2. Opleiding: de opleidingen brengen de jonge academici niet alle kennis bij die zij in hun vak nodig hebben. De focus in de opleiding ligt vooral op onderzoek, maar de broodnodige kennis van onderwijs, management, enzovoort wordt verwaarloosd.

3. Transparantie en redelijkheid: meer openheid over het beoordelingsproces wordt door alle jonge onderzoekers naar voren geschoven als een noodzakelijke voorwaarde om het onderzoek gediversifieerd en leefbaar te houden.

4. Werkdruk: de werkdruk wordt als onhoudbaar ervaren in combinatie met een privéleven. Vooral omdat de werkdruk nauwelijks plaats laat voor innovatie en originaliteit.

5. Meer waarden dan cijfers: een grotere nadruk op onderzoekswaarden in plaats van onderzoeksaantallen in een stimulerende omgeving waarin de jonge onderzoekers vertrouwen krijgen in plaats van wantrouwen, zou niet alleen de individuele onderzoekers, maar het nationale onderzoekssysteem ten goede komen.

De Jonge Academie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten volgt het project op en bekijkt samen met de GYA de mogelijkheid om deze enquête te gebruiken voor een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van jonge onderzoekers in Vlaanderen.

Het volledige rapport kunt u online lezen

De resultaten van de enquête zijn gebaseerd op 670 schriftelijke antwoorden en 45 uitgebreide interviews met wetenschappers wereldwijd. De jonge onderzoekers uit West-Europa zijn het minst gelukkig. Niet alleen de publicatiedruk, maar vooral de job-onzekerheid en het gebrek aan een toekomstperspectief wegen zwaar. Samenvattend noteerde GYA de volgende knelpunten:1. Begeleiding: jonge onderzoekers ervaren een algemeen tekort aan steun, zowel persoonlijk door gesprekken met mentoren als structurele steun met bijvoorbeeld een startbudget.2. Opleiding: de opleidingen brengen de jonge academici niet alle kennis bij die zij in hun vak nodig hebben. De focus in de opleiding ligt vooral op onderzoek, maar de broodnodige kennis van onderwijs, management, enzovoort wordt verwaarloosd.3. Transparantie en redelijkheid: meer openheid over het beoordelingsproces wordt door alle jonge onderzoekers naar voren geschoven als een noodzakelijke voorwaarde om het onderzoek gediversifieerd en leefbaar te houden.4. Werkdruk: de werkdruk wordt als onhoudbaar ervaren in combinatie met een privéleven. Vooral omdat de werkdruk nauwelijks plaats laat voor innovatie en originaliteit.5. Meer waarden dan cijfers: een grotere nadruk op onderzoekswaarden in plaats van onderzoeksaantallen in een stimulerende omgeving waarin de jonge onderzoekers vertrouwen krijgen in plaats van wantrouwen, zou niet alleen de individuele onderzoekers, maar het nationale onderzoekssysteem ten goede komen.De Jonge Academie van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten volgt het project op en bekijkt samen met de GYA de mogelijkheid om deze enquête te gebruiken voor een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van jonge onderzoekers in Vlaanderen.Het volledige rapport kunt u online lezen