Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, wordt weer bestuurder bij het Fonds InBev-Baillet Latour. Dat vernam Trends.

Jacques Rogge is sinds 2001 de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In september loopt zijn tweede ambtstermijn af. Daardoor kan de Vlaming weer andere mandaten opnemen. Van 2005 tot 2007 was hij al bestuurder bij het Fonds, maar wegens tijdsgebrek nam hij ontslag.

"De raad van bestuur van het Fonds InBev-Baillet Latour heeft mij voorgesteld aan het einde van mijn mandaat bij het IOC weer bestuurslid te worden", zegt Rogge aan Trends. "Ik had tijdens mijn eerste mandaat weinig tijd, maar dat verandert aan het einde van mijn IOC-voorzitterschap."

Het Fonds InBev-Baillet Latour is een van de controlerende aandeelhouders achter AB InBev. Met 5,5 miljoen aandelen vertegenwoordigt het fonds 0,34% van de aandelen. Met de dividendenstroom van de brouwerijgroep steunt het fonds onder meer culturele, medische en wetenschappelijke projecten. De naam verwijst naar Alfred de Baillet-Latour (1901-1980), familiaal verbonden met de familiale tak De Spoelberch.

Rogge komt in goed gezelschap. Een andere bestuurder is Frans van Daele, die over de tongen rolt als de kabinetschef van de nieuwe koning.

Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, wordt weer bestuurder bij het Fonds InBev-Baillet Latour. Dat vernam Trends.Jacques Rogge is sinds 2001 de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). In september loopt zijn tweede ambtstermijn af. Daardoor kan de Vlaming weer andere mandaten opnemen. Van 2005 tot 2007 was hij al bestuurder bij het Fonds, maar wegens tijdsgebrek nam hij ontslag."De raad van bestuur van het Fonds InBev-Baillet Latour heeft mij voorgesteld aan het einde van mijn mandaat bij het IOC weer bestuurslid te worden", zegt Rogge aan Trends. "Ik had tijdens mijn eerste mandaat weinig tijd, maar dat verandert aan het einde van mijn IOC-voorzitterschap." Het Fonds InBev-Baillet Latour is een van de controlerende aandeelhouders achter AB InBev. Met 5,5 miljoen aandelen vertegenwoordigt het fonds 0,34% van de aandelen. Met de dividendenstroom van de brouwerijgroep steunt het fonds onder meer culturele, medische en wetenschappelijke projecten. De naam verwijst naar Alfred de Baillet-Latour (1901-1980), familiaal verbonden met de familiale tak De Spoelberch.Rogge komt in goed gezelschap. Een andere bestuurder is Frans van Daele, die over de tongen rolt als de kabinetschef van de nieuwe koning.