Een advocatenopleiding leidt tot alles, ook tot de hr-sector. Isabelle Sonneville (44) kan ervan meespreken. Sinds 2011 leidt ze de hr-afdeling van AXA Belgium, het Belgische filiaal van de Franse verzekeringsgroep. De advocate is in sociaal recht gespecialiseerd en maakte tien jaar geleden de overstap naar human resources.

In 2004 ruilde ze het advocatenkantoor Landwell voor de verzekeringsmaatschappij Swiss Life Belgium, waar ze de fusie met Zelia en vervolgens de overname door Delta Lloyd meemaakte. Daarna stapte ze over naar AXA. En nu draagt ze de titel HR Manager of the Year, toegekend door de magazines Trends en Trends-Tendances.

Een jury van hr-experts heeft u verkozen. Wat doet dat met u?

Isabelle Sonneville: "Ik ben tegelijk verrast en zeer gevleid. Verrast omdat ik het helemaal niet verwacht had. Gevleid omdat de prijs uitgereikt wordt door een jury van hr-professionals, gaande van vertegenwoordigers uit de universitaire wereld tot consultants en institutionelen. Zij vertegenwoordigen het hr-beroep in brede zin. Ik ben dan ook opgetogen dat zij mij verkozen hebben."

Waarom denkt u dat u gewonnen hebt?

Isabelle Sonneville: "Moeilijk te zeggen omdat ik nog niet heb kunnen spreken met de jury (glimlacht). Het enige waar ik zeker van ben, is dat wij sinds mijn komst bij AXA, nu drie jaar geleden, werken aan omvangrijke reorganisatieprojecten die de onderneming voldoende concurrentieel moeten maken in haar economische en sociale omgeving. Die projecten stellen de fundamentals in AXA Belgium ter discussie, als bank en als verzekeraar."

Wat betekent dat concreet?

Isabelle Sonneville: "Dat gaat van de reorganisatie van het hele loonbeleid en de bijhorende functieclassificatie tot een nieuwe manier van werken. In het vakjargon heet dat de new world of work. Daarbij wordt niet meer op een vaste plaats gewerkt, maar zo veel mogelijk digitaal, op kantoor maar ook overal elders en vanzelfsprekend thuis. En dat voor alle medewerkers, zonder onderscheid. Ik heb zelf binnenkort ook geen vast bureau meer. Samenwerking tussen diensten bevorderen is onontbeerlijk.
"Ook aan de werkuren wordt gesleuteld, meer bepaald aan het systeem van klokken, iets wat de grote meerderheid van de medewerkers bij AXA nog moet doen. Naar de verplaatsingen wordt eveneens gekeken, nu we ervoor gekozen hebben om ons vanaf 2017 te vestigen in het centrum van Brussel. Daarbij komt dat de wijze van management meer gericht wordt op doelstellingen, eerder dan op dagelijkse aanwezigheid. Dat is een vorm van vertrouwen in de medewerkers waarover duidelijke afspraken moeten gemaakt worden opdat ze hun werk autonoom kunnen uitvoeren. Dat kan en moet een positieve impact hebben op het welzijn op het werk, het absenteïsme, enzovoort." (S.B.)

Een advocatenopleiding leidt tot alles, ook tot de hr-sector. Isabelle Sonneville (44) kan ervan meespreken. Sinds 2011 leidt ze de hr-afdeling van AXA Belgium, het Belgische filiaal van de Franse verzekeringsgroep. De advocate is in sociaal recht gespecialiseerd en maakte tien jaar geleden de overstap naar human resources. In 2004 ruilde ze het advocatenkantoor Landwell voor de verzekeringsmaatschappij Swiss Life Belgium, waar ze de fusie met Zelia en vervolgens de overname door Delta Lloyd meemaakte. Daarna stapte ze over naar AXA. En nu draagt ze de titel HR Manager of the Year, toegekend door de magazines Trends en Trends-Tendances. Een jury van hr-experts heeft u verkozen. Wat doet dat met u?Isabelle Sonneville: "Ik ben tegelijk verrast en zeer gevleid. Verrast omdat ik het helemaal niet verwacht had. Gevleid omdat de prijs uitgereikt wordt door een jury van hr-professionals, gaande van vertegenwoordigers uit de universitaire wereld tot consultants en institutionelen. Zij vertegenwoordigen het hr-beroep in brede zin. Ik ben dan ook opgetogen dat zij mij verkozen hebben." Waarom denkt u dat u gewonnen hebt?Isabelle Sonneville: "Moeilijk te zeggen omdat ik nog niet heb kunnen spreken met de jury (glimlacht). Het enige waar ik zeker van ben, is dat wij sinds mijn komst bij AXA, nu drie jaar geleden, werken aan omvangrijke reorganisatieprojecten die de onderneming voldoende concurrentieel moeten maken in haar economische en sociale omgeving. Die projecten stellen de fundamentals in AXA Belgium ter discussie, als bank en als verzekeraar." Wat betekent dat concreet?Isabelle Sonneville: "Dat gaat van de reorganisatie van het hele loonbeleid en de bijhorende functieclassificatie tot een nieuwe manier van werken. In het vakjargon heet dat de new world of work. Daarbij wordt niet meer op een vaste plaats gewerkt, maar zo veel mogelijk digitaal, op kantoor maar ook overal elders en vanzelfsprekend thuis. En dat voor alle medewerkers, zonder onderscheid. Ik heb zelf binnenkort ook geen vast bureau meer. Samenwerking tussen diensten bevorderen is onontbeerlijk. "Ook aan de werkuren wordt gesleuteld, meer bepaald aan het systeem van klokken, iets wat de grote meerderheid van de medewerkers bij AXA nog moet doen. Naar de verplaatsingen wordt eveneens gekeken, nu we ervoor gekozen hebben om ons vanaf 2017 te vestigen in het centrum van Brussel. Daarbij komt dat de wijze van management meer gericht wordt op doelstellingen, eerder dan op dagelijkse aanwezigheid. Dat is een vorm van vertrouwen in de medewerkers waarover duidelijke afspraken moeten gemaakt worden opdat ze hun werk autonoom kunnen uitvoeren. Dat kan en moet een positieve impact hebben op het welzijn op het werk, het absenteïsme, enzovoort." (S.B.)